Karl Hammar

Universitetsadjunkt informationsteknik

Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie licentiat


Programansvarig Datateknik, Mjukvaruutveckling o Mobila plattformar

Karl Hammar bedriver doktorandstudier vid Linköpings Universitet och är anställd inom forskningsgruppen Informationsteknik vid Högskolan i Jönköping, där han även leder högskoleingenjörsprogrammet i Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar.

Forskning

Karls forskning handlar om stöd för återanvändning vid ontologiutveckling med hjälp av ontologimönster (Ontology Design Patterns). Frågeställningarna rör framtagning av metoder och verktyg för att finna, anpassa, och kombinera mönster, samt vilka kvaliteer dessa mönster bör uppvisa för att stöda dessa metoder.

Biografi

Karl har en teknologie licentiatexamen i datateknik från Linköpings Universitet. Utöver studier inom teknikområdet har han även studerat idéhistoria, internationella relationer och psykologi vid Stockholms Universitet. Han startade sina forskarstudier vid JTH i samarbete med Linköpings universitet 2009. Sedan 2012 är han anställd som universitetsadjunkt och ansvarar för högskoleingenjörsprogrammet Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar.

Antologibidrag

Hammar, K. Blomqvist, E. Carral, D. Van Erp, M. Fokkens, A. Gangemi, A. Van Hage, W. Hitzler, P. Janowicz, K. Karima, N. Krisnadhi, A. Narock, T. Segers, R. Solanki, M. Svatek, V. (2016). Collected Research Questions Concerning Ontology Design Patterns. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
Hammar, K. (2016). Quality of Content Ontology Design Patterns. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information
Blomqvist, E. Hammar, K. Presutti, V. (2016). Engineering Ontologies with Patterns - The eXtreme Design Methodology. Studies on the Semantic Web. : IOS Press More information

Data set

Hammar, K. (2016). How to Document Ontology Design Patterns. More information

Konferensbidrag

Hammar, K. (2015). Ontology Design Patterns in WebProtégé. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Patterns: Adoption Challenges and Solutions. CEUR Workshop Proceedings. More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Pattern Property Specialisation Strategies. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg More information
Hammar, K. (2014). Ontology Design Patterns: Improving Findability and Composition. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg More information
Hammar, K. (2014). Reasoning Performance Indicators for Ontology Design Patterns. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
Hammar, K. (2012). Ontology Design Patterns in Use. CEUR Workshop Proceedings. More information
Hammar, K. (2012). Modular Semantic CEP for Threat Detection. Mexico City: National Polytechnic Institute More information
Hammar, K. (2011). DC Proposal. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer More information
Hammar, K. (2011). The State of Ontology Pattern Research. Riga, Latvia: Riga Technical University More information
Hammar, K. Sandkuhl, K. (2010). The State of Ontology Pattern Research. More information
Hammar, K. Tarasov, V. Lin, F. (2010). Information Reuse and Interoperability with Ontology Patterns and Linked Data. Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin: Springer More information

Licentiatavhandling

Hammar, K. (2013). Towards an Ontology Design Pattern Quality Model. Linköping Studies in Science and Technology. Linköping: Linköping University Electronic Press More information

pro

(2014). Proceedings of the 4th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
(2014). WaSABi-FEOSW 2014: Joint Proceedings of WaSABi 2014 and FEOSW 2014. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information
(2013). WaSABi 2013: Semantic Web Enterprise Adoption and Best Practice. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR More information
(2012). WOP 2012. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR Workshop Proceedings More information

Övrigt

Hammar, K. (2016). Motivating and Evaluating Template-Based Content ODP Instantiation. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information