Kristina Hellström

Doktorand

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie magister


Kontakt

Rum
E2314
Telefon
+46 36-10 1527
Signatur
Helkri
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Krav på minskade emissioner från tunga fordon gör att starkare material behövs i bl.a. motorer. Detta har lett till ett nyväckt intresse för kompaktgrafitjärn, som kombinerar goda termiska egenskaper med styrka. Materialet är emellertid inte lika grundligt utforskat som gråjärn och segjärn och har dessutom en benägenhet att bilda s.k. krympporer i gjutgodset. Förekomsten av dessa leder till kassationer, vilket inte är särskilt hållbart varken ur miljömässig eller ur ekonomisk synvinkel. För att komma till rätta med problemet krävs en djupare förståelse för hur bildningen av krympporer sker. Sannolikt samverkar flera faktorer, varav en är de volym- och densitetsförändringar materialet genomgår under stelningen. Fokus för forskningen ligger därför på att kartlägga och analysera dessa förändringar, för att på så sätt kunna förutspå och undvika krympporer i gjutna komponenter.

Biografi

Efter utbildning vid Högskolan i Jönköping och en examen i maskinteknik från 2002, följde studier i språk vid samma lärosäte (resulterade i en fil.kand. år 2005). Därefter vidtog arbete inom näringslivet. Under 2014 inleddes doktorandstudier vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

Artikel

Hellström, K. Diaconu, L. Diószegi, A. (). Density and thermal expansion coefficients of liquid grey cast iron and austenite. More information

Artikel, forskningsöversikt

Hellström, K. Diószegi, A. Diaconu, L. (2017). A broad literature review of density measurements of liquid cast iron. : MDPI More information

Konferensbidrag

Hellström, K. Svidró, P. Diaconu, L. (2017). Density variations during solidification of grey cast iron. More information

Licentiatavhandling

Hellström, K. (2017). Density variations during solidification of lamellar graphite iron. JTH Dissertation Series. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information