Offentliga föreläsningar

Välkommen till offentliga föreläsningar vid Jönköping University. Här anslås programmet för kommande termin.

Kontakt

Om du vill få en påminnelse via e‑post cirka en vecka före varje föreläsning, kontakta:

Carl-Johan Svensson
036-10 13 77

Varannan torsdag erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien samarrangeras med Folkuniversitetet.

Tid och plats

Sal Hc113 (entréhallen), Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme.

Föreläsningarna kommer i de flesta fall att streamas live via YouTube.

Till livestreamingen

Program

 • Torsdag 4 februari

  Nazismen i Sverige

  – 90 år av kontinuitetHeléne Lööw, Docent i historia ”När jag och mina europeiska forskarkolleger för 30 år sedan började studera samtida nazism trodde vi att det var en döende rörelse. Men vad vi egentligen studerade var inte rörelsens dödsryckningar, utan dess återfödelse.” Orden kommer från historikern Heléne Lööw, som under lång tid har forskat kring nazism. Nyligen utkom hon med boken ”Nazismen i Sverige 2000–2014”, som ligger till grund för denna föreläsning. En längre intervju med Heléne Lööw finns här.
 • Torsdag 18 februari

  ”Men hallå, vaddå 3D-printing!?”

  - en översikt och trendspaning framåtAnders Jarfors, Professor i material och tillverkning – gjutning Ett av de nu hetaste områdena inom teknik är så kallad 3D-printing. Tekniken är endast i sin linda men redan idag kan allt möjligt från kirurgiska inplantat till fullskaliga hus skrivas ut. Hur ser framtiden ut? Kommer vi alla ha en 3D-skrivare hemma som vi trycker igång inför lördagskvällens nöjesrunda för att få oss en matbit och en splitter ny skjorta? Kanske kan vi skriva ut en för kvällen anpassad ny kalufs? Anders Jarfors tar med oss på en trendspaning inom området.
 • Torsdag 3 mars

  Aktiviteter tar fokus från smärtan

  - relationen mellan smärta och delaktighet för personer med reumatoid artrit (RA)Inger Ahlstrand, Universitetsadjunkt i arbetsterapi, fil. dr. Att leva med svår reumatisk smärta får ofta stora konsekvenser för den drabbades privat- och yrkesliv. Inger Ahlstrand berättar om forskning och metoder kring området smärta och delaktighet i viktiga aktiviteter hos personer med reumatoid artrit (RA). Ahlstrand disputerade 2015 med avhandlingen ”Pain and its relation to participation in valued activities in rheumatoid arthritis” som kan läsas här.
 • Torsdag 17 mars

  Hunger och törst

  - svensk måltidshistoria från överlevnad till statusmarkörRichard Tellström, Docent i måltidskunskap. Program som ”Historieätarna” och julkalendern ”Tusen år till julkalendern” har verkligen satt matkulturen i centrum. Richard Tellström är måltidsforskare och en av de nämnda tv-programmens experter. I höstas utkom han med boken ”Hunger och törst – svensk måltidshistoria från överlevnad till statusmarkör”, som också är rubriken på denna föreläsning.
 • Torsdag 7 april

  Konst men falsk

  - konsten att utreda förfalskad konstHeléne Anderson , F.d. kriminalinspektör, konstnär Ett av 2015 års intressantaste avsnitt av ”Sommar” i P1 stod Heléne Anderson för, då hon öste ur sina erfarenheter kring att utreda brott som kretsar kring falsk konst. Nu kommer hon till oss och berättar vidare kring detta spännande ämne i konstvärldens utmarker. Helénes Sommarprogram hittar du här.
 • Torsdag 21 april

  Civilsamhället kommer till Sverige

  - historiska och jämförande perspektivLars Trägårdh, Professor i historia och civilsamhälleskunskap Det så kallade civilsamhället, mänsklig samvaro och stöttning utan inblandning av staten, är en viktig del av samhället. Organisationer, föreningar, studieförbund, kyrkliga aktiviteter finns här. Lars Trägårdh analyserar civilsamhället och dess betydelse för välfärd och demokrati i både historiskt och jämförande perspektiv.
 • Torsdag 12 maj

  ”Mörk choklad gör dig smal och
  amning gör dig smart"?

  - fejkade studier och för långt dragna slutsatserMaria Gunther, Vetenskapsredaktör Dagens Nyheter, tekn. dr Vi har alla sett rubriker som ”Mörk choklad gör dig smart!” eller ”högt IQ gör dig konservativ”. Någon gång kan det ligga något i rubrikernas påståenden, men inte sällan grundas rubrikerna i en kraftig övertolkning av något forskningsresultat. Maria Gunther är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och föreläser här om hur det är att som journalist försöka återge forskningsresultat på ett lättillgängligt, men ändå vederhäftigt, sätt.
 • Torsdag 19 maj

  Etikundervisningens etik

  - problem och möjligheter i etikundervisning i skolåren 4–6Helena Anderström, Licentiand i lärande Att utveckla elevers etiska medvetenhet är ett av skolans övergripande mål. Inom området har religionsämnet en utpräglad roll, vilket framgår i kursplanerna för ämnet. Det finns dock få studier som undersöker hur lärare i religion arbetar med etikområdet. Helena Anderström har undersökt hur lärare i skolåren 4–6 arbetar med etik och hur detta arbete förhåller sig till skolans uppdrag och vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Sidan uppdaterad 2016-01-08

Sidan uppdaterad 2013-06-13