CeFEO seminarieserie: Hållbart Företagande - Betydelsen av det långsiktiga ägandet

Hållbarhet har under senare år blir en allt viktigare fråga. Inte minst företag ställs inför allt hårdare krav. Samtidigt kan begreppet upplevas lite diffust; vad innebär det egentligen? Miljöhänsyn är möjligen självklart, men hållbarhet är mycket mer än så. Det innefattar allt ifrån olika former av socialt ansvarstagande till långsiktighet och engagemang i investeringar, varumärken och relationer.

Forskning visar på samband mellan ägarstruktur och hållbarhet. Ett långsiktigt ägande, som exempelvis familjeägandet, medför långa tidsperspektiv i företagandet överlag. Vad kan vi lära av dessa företagare? Ser de själva att ägandet ger dem en fördel när det kommer till hållbarhet? Är i så fall vissa sätt att organisera och utöva ägandet mer gynnsamma? Vilka drivkrafter för hållbarhet finns i det långsiktiga ägandet och hur kommer de till uttryck?

Frågor som dessa står i fokus under fyra seminarier 2018, där forskare och företagare tillsammans diskuterar olika aspekter på ägandets betydelse för ett hållbart företagande. Vårens datum är 19 mars (strategiskt hållbarhetsarbete) och 30 maj (hållbart företagsbyggande över generationer) – för mer information se nedan.

Välkommen att inspireras och diskutera ett spännande och viktigt ämne!

Måndag 19 mars

Ett lågt pris har också ett pris: CSR som strategisk konkurrensfördel

De senaste åren har flera viktiga globala och nationella beslut fattats för att skapa en tydlig hållbar utveckling: 17 globala hållbarhetsmål, Paris-agendan för klimatomställning och lagen om hållbarhetsredovisning för svenska företag. Hållbarhet, att förena miljöaspekter och sociala aspekter med ekonomisk lönsamhet, kan innebära stora möjligheter för framtida konkurrenskraft. Men hur navigerar man i dessa nya förutsättningar? Vilka frågor behöver ägare och ledare ställa? Hur kan cirkulära affärsmodeller införlivas?

Den 19 mars inleder Jenny Jakobsson, hållbarhetsspecialist och lärare på Internationella Handelshögskolan, med att guida oss genom utvecklingen av strategiskt hållbarhetsarbete. Därefter berättar Jan Hedenborn, vd och ägare på profilföretaget AD company, om sin hållbarhetsresa och hur han, i samarbete med Jenny, verifierades enligt ISO 26000 (standarden för CSR) redan 2013.

Datum: 19 mars 2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00-17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 2, Studion

Medverkande: Jenny Jakobsson, Adlignum och Jan Hedenborn, vd och ägare AD Company.

Anmälan via denna länk. Frågor? Kontakta Annika Hall. E-post: hala@ju.se

Onsdag 30 maj

En världsledare i Vindeln: Hållbart företagsbyggande över generationer

I början av 1950-talet blev Allan Jonsson övertalad att börja sälja skogsmaskiner. Att det skulle bli starten på inte mindre än tre världsledande företag kunde ingen ana. Inte heller kunde Anders Jonsson, Allans son, drömma om att den lilla verksamhetsgren han tog över en dag skulle vara en global spelare inom sin nisch. Men så blev det! Idag är Rototilt ett expansivt familjeföretag där största delen av produktionen går på export. Men huvudkontoret finns fortfarande kvar i Vindeln, en timmes bilresa från Umeå. Här, i det lilla samhället vid älven, har ägarfamiljen sitt hjärta och härifrån ska verksamheten fortsätta utvecklas – det är både Anders och hans barn, nästa generation ägare, helt överens om.

Den 30 maj berättar Anders och dottern Caroline hur de målmedvetet arbetar för ett långsiktigt familjeägande och ett hållbart företagande som en ledande nischspelare på en internationell marknad. Berättelsen ramas in av Annika Hall, CeFEO, som ger en inblick i forskningen kring familjeägandets förutsättningar och fördelar.

Datum: 30 maj 2018

Tid: Kaffe från 14.30. Seminarium kl. 15.00 - 17.00. Därefter mingel med dryck och enklare tilltugg.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån 2, sal Studion.

Medverkande: Anders Jonsson och Caroline Jonsson, Rototilt AB. Annika Hall, CeFEO.

Anmälan via denna länk.

Frågor? Kontakta Annika Hall. E-post: hala@ju.se

Sidan uppdaterad 2018-02-22

Event och konferenser
Sidan uppdaterad 2018-02-21

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information