Keynote

JENS ALDERBLAD

Utvecklingsledare Förskola & Grundskola, Kungsbacka kommun. Ansvarig bl.a. för samarbete mellan akademi och kommun. Engagerad i RUC-samarbetet både i Göteborgs Universitet , Högskolan i Borås samt Högskolan i Halmstad.

Jens Alderblads presentation kommer att genomföras tillsammans med Helena Sagar. Helena arbetar som lektor på Kullaviksskolan i Kungsbacka kommun. I sin tredelade tjänst, där hon ”gör verkstad av den vetenskapliga grunden och den beprövade erfarenheten”, undervisar hon i NO och teknik på högstadiet, verkar i skolutvecklingsprojekt och bedriver dessutom egen formell forskning. Hon verkar också för att forskning i undervisning och lärande ska ske med lärarna snarare än om och på lärarna.

Helena har en Fil Dr i Naturvetenskap med inriktning mot utbildning och entreprenörskap.

Vetenskaplig grund och praktiknära forskning – ger en mer professionell skola!

Denna föreläsning kommer fokusera på:

  • Kopplingen mellan forskning och arbetet i skolans vardag är avgörande för verksamhetens utveckling.
  • Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - tydligt i styrdokumenten
  • Praktiknära forskning är utvecklande för professionen i vardagen. Viktigt att professionen får stöd av forskarutbildade lärare i dessa satsningar.
  • Lektorer och forskarutbildade lärare utgör viktiga bryggor mellan profession och akademi
  • Satsning på forskarutbildade lärare är en konkurrensbefrämjande åtgärd
  • Stark koppling till akademi och forskning stärker kvaliteten i våra verksamheter – handlar om systematiskt kvalitetsarbete!

PERNILLA NILSSON

Pernilla Nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad. Sedan 2003 har hon forskat om lärares professionella kunskapsutveckling och hur lärare kan utveckla sin ämnesdidaktiska kunskap (PCK) och därmed strukturera undervisningen för att möta eleven i undervisningssituationen. Hon har också forskat om normativ utvärdering, coteaching och learning study som metoder att utveckla lärares professionella kunskap.

I denna föreläsning kommer Pernilla Nilsson att belysa ämnesdidaktikens roll i lärares undervisning. Hur kan man som lärare systematiskt reflektera runt undervisningens vad, hur varför, när och för vem? I föreläsningen ges praktiska exempel på hur man kan stödja lärare professionella kunskapsutveckling men även metoder för att skapa möjligheter för elever att lära ett specifikt ämnesinnehåll.

Sidan uppdaterad 2017-10-24

Sidan uppdaterad 2017-10-10

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information