student

Kurs: Våga tala

Kurs: Våga tala

Får du ont i magen av tanken att redovisa inför andra? Välkommen att anmäla dig till kursen Våga tala. Om att ta steget att våga tala och sedan viljan att fortsätta.

Syfte

Kursen är tillämpad i sin inriktning och avser att i samtal och övningar förstärka insikten, självförtroendet och färdigheterna i muntlig kommunikation. För att nå dessa mål är regelbunden närvaro nödvändig.

Kursen bygger på att varva kunskap om grundläggande presentationsteknik med praktiska moment där framförande tränas i små grupper under trygga förhållanden. Träningen är anpassad efter vars och ens utgångspunkt.

Målgrupper

Kursen är särskilt lämplig för dem som har yttrandeproblem i olika sammanhang som vid muntliga föredragningar och redovisningar av skilda slag.

Höstens Våga Tala kurs är under planering, datum kommer senare!

Omfattning

4 tillfällen á 3 timmar, Max 12 deltagare.

Datum Höstterminen 2017:

Tid: kl. 17.00-20.00

Lokal: E2326, JTH

Arbetsformer

Korta lektionspass. Samtal och övningar i studiegrupper. Individuellt anpassad färdighetsträning i betryggande former. Övningsmomenten ansluter vid behov till deltagarnas redovisnings- och anförandesammanhang. Varje deltagare håller fortlöpande föredrag med svårighetsgrad anpassad efter förutsättningarna.

Litteratur

Material delas ut.

Innehåll

Tillfälle 1:

Redskap för att bemästra rädslor. Insikter, känslor, attityder och färdigheter i talad kommunikation.

Tillfälle 2:

Att lägga upp och strukturera en redovisning. Att hantera manus. Talövningar.

Tillfälle 3:

Att använda sig av sin personlighet. Mentala förberedelsetricks. Talövningar.

Tillfälle 4:

Att använda Powerpoint och andra hjälpmedel. Talövningar.

Kostnad

Kursavgift 150 kr. Betalas vid första kurstillfället.

Kursledare

Håkan Fleischer, fil. mag. i kommunikationsvetenskap, fil. doktor i pedagogik.

E-post: hakan@fleischer.se

Kursen arrangeras av Studenthälsan och Career Center.

Anmälan

Anmälan via e-post till Studenthälsan. Sista anmälningsdag är 27/2.

Detta ska vara med i din anmälan:

Personuppgifter

Namn, personnummer, adress, telefon, fackhögskola och vilken termin du läser nu.

Motivering

Motivera varför kursen är viktig för dig.

Beskrivning

De flesta av oss känner någon gång eller kanske mycket ofta att det är svårt att muntligen ge uttryck för de tankar och synpunkter vi vill framföra.

  • I vilket eller vilka sammanhang har du upplevt eller upplever du talängslan? Beskriv dina upplevelser!
  • Har du försökt göra något åt dina svårigheter? I så fall hur?
  • Är det något speciellt som du skulle vilja utveckla i din muntliga kommunikation?
  • Jag betraktar mig som: a. talför, b. mitt emellan, c. Tystlåten

Urval och antagning

Vid flera ansökningar än platser görs ett urval på din personliga motivering.