student

MRB-test

MRB-test

För tillfället ber vi dig att vända dig till din vårdcentral beträffande MRB-screening. Vi har för tillfället inte möjlighet att genomföra detta.

Med multiresistenta bakterier (MRB) menar man bakterier som blivit motståndskraftiga mot flera antibiotika som normalt är verksamma mot dem. (t.ex. MRSA, ESBL, ESBL-carba, VRE)

Alla studenter som under utlandsstudier har deltagit i praktiktjänstgöring inom sjukvård och/eller äldreomsorg eller vårdats utomlands inneliggande eller polikliniskt de senaste 6 månaderna ska genomgå screening för MRB. Screeningen ska göras inför praktiktjänstgöring i sjukvård och/eller äldreomsorg. Studenten ansvarar för att boka tid för provtagning hos sin vårdcentral.

MRB provtagning gäller även alla utländska studenter som under sina utbytesstudier vid Hälsohögskolan ska delta i praktiktjänstgöring inom sjukvård och/eller äldreomsorg. Testet ska göras före praktiktjänstgöringen och studenten ansvarar för att boka tid för provtagning hos sin vårdcentral.