student

Utskrifter

Utskrifter

Högskolans utskriftssystem använder sig av tekniken "FollowPrint", vilket innebär att du skriver ut från datorn och därefter hämtar din utskrift i valfri skrivare.

För att du som är student ska kunna använda utskriftssystemet på JU måste du först skapa ett utskriftskonto hos PayEx och sedan koppla detta till ditt JU-konto.

När du skapat ditt PayEx-konto och kopplat det till ditt JU-konto får du automatiskt 50 kr av skolan att skriva ut och kopiera  för. Dessa pengar syns inte på ditt PayEx-konto utan du kan endast se dem om du loggar in på Cirrato självservice. För att kunna skriva ut/kopiera är det ett minimikrav att det finns 5 kr på ditt konto.

Skapa och koppla PayEx-konto

Steg 1

Steg 2