student
Studier

Införande av nya Ladok på Jönköping University

Införande av nya Ladok på Jönköping University

Införandeprojektet som ansvarar för införandet av nya Ladok startade 2013 och beräknas pågå fram till 2018 då nya Ladok ska vara infört.

Mål

Huvudmålet för projektet är att införa nya Ladok på Jönköping University.

Delmål är:

Migrering av data till ny databas

Data i nuvarande Ladok behöver registervårdas, kvalitetssäkras och flyttas över till en ny databas för Ladok.

Systemintergration av befintliga system och tjänster mot nya Ladok

Befintliga system och tjänster som idag har en koppling mot Ladok behöver byggas om för att kunna kommunicera med nya Ladok. Exempel på system och tjänster som berörs är:

  • KAS (Kontoadministrationssystemet)
  • Ju-Mobile (app för studentinformation)
  • IntApps (hanterar in- och utresande studenter)
  • Tentamenshantering med anmälan
  • KursInfo

Ombyggnation av tjänster och system sker i delprojekt.

Införade av nya Ladok i verksamheten

För att kunna införa nya Ladok i verksamheten behöver de olika intressegrupperna informeras, utbildningar genomföras och en översyn av processer genomföras.


Projektgruppen

Magnus Blom Projektledare

Joakim Andersson Systemutvecklare
Johanna Isaksson
Administrativ handläggare
Magdalena Gustafsson Examenshandläggare
Daniel Eriksson Utbildningsadministratör
Carina Jonsson
Utbildningsadministratör
Carina Lönn Examenshandläggare
Jan Johansson Utredare
Johanna Einarsson Systemförvaltare