student
Studier

Resultatrapportering i nya Ladok

Resultatrapportering i nya Ladok

JU har nu tillgång till en förleverans av nya Ladok som kan användas för att rapportera resultat.

Fördelar jämfört med "gamla" Ladok
Den största fördelen med nya Ladok är att man arbetar helt digitalt. Examinatorn attesterar betygen direkt i systemet och det finns därmed inget behov att skriva ut och underteckna betygslistor.

En annan fördel jämfört med det gamla systemet är att i nya Ladok så kan lärare på egen hand rapportera in betyg på hel kurs.

Bra att känna till
Nya Ladok är helt webbaserat och fungerar bäst i webbläsarna Firefox, Google Chrome och Safari, länken till systemet hittar du som personal via Ladoks webbtjänster.

Det är utbildningsadministratörerna som förbereder kurstillfällena i nya Ladok genom att lägga till resultatrapportörer och examinatorer. Uppgift om vem som är examinator hämtas från de VD-beslut som fastslås inför kursstart.

Skrivningspoäng går endast att fylla i om en utbildningsadministratör ställt in att det ska kunna anges.
Denna inställning görs per automatik för alla examinationsmoment som är kopplade till tentamensanmälan via Ladoks webbtjänster. Skulle du villa lägga till noteringar på andra moment, vänligen kontakta utbildningsadministrationen.

Kurstillfällen i nya Ladok kan i vissa fall sakna studenter. Det beror på att programstudenterna på JU inte antas till de enskilda kurserna som ingår i deras program.

Du kan när du arbetar i systemet stöta på felmeddelanden som rör avstängningar, terminsregistreringar m.m. Kontakta alltid en utbildningsadministratör om du stöter på något av dessa felmeddelanden.

Det fortsatta arbetet
Arbetet fortgår i det nationella projekt som ansvarar för utvecklingen av nya Ladok. Under våren 2018 tar JU emot en ny leverans av systemet, som kommer att vara ännu bättre än den vi nu tar i bruk. I samband med den nya leveransen kommer personalen på JU att erbjudas kompletterande utbildning.