Obligatoriskt upprop för Arbetsterapeutprogrammet: Måndag 20 augusti 2018, kl 09.00 i sal Ga527 på Hälsohögskolan.