student

HLK - Programråd för Human Resources

HLK - Programråd för Human Resources

Programrådet ska utveckla och driva frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt.

Ledamöter

I nämnden ingår åtta ledamöter, varav tre skall vara externa, två studenter och tre personalrepresentanter. Av personalrepresentanterna ska minst två vara disputerade. Suppleanterna utgörs av en extern, en student och en personal.

Externa ledamöter

Mats Lindman ordförande
Anders Liif

Suppleant
Inger Elmståhl

Studentrepresentanter

Ewelina Håkansson
Malin Nilsson Tunner

Suppleant
Jonna Hellgren

Personalrepresentanter

Karin Kilhammar
Åsa Lundgren
Roland S Persson

Suppleant
Cecilia Bjursell

Administrativ personal knuten till programmet

Ulli Samuelsson, utbildningsledare
Anette Hertz, sekreterare

Rådets sammansättning

Titel

Namn

Position

Ordförande

Ulli Samuelsson

Utbildningsledare HLK

Ledamot

Ulrika Danielsson

Finnveden Executive

Ledamot

Sören KarlssonSocialförvaltningen

Ledamot

Petra SundströmHuskqvarna Group

Ledamot

Christopher Dunlop

Studentrepresentant