student

HLK - Programråd för MKV-programmet

HLK - Programråd för MKV-programmet

Programrådet ska utveckla och driva frågor som berör programmets relevans för samhälle och yrkesliv nationellt och internationellt.

Ledamöter

I nämnden ingår åtta ledamöter, varav tre externa, två studenter och tre personalrepresentanter. Av personalrepresentanterna ska minst två vara disputerade. Suppleanter utgörs av en extern, två studenter och en lärare.

Externa ledamöter

Erik Lindfelt, ordförande
Carl-Johan Helgesson

Suppleant
Åsa Haglund-Ovinder

Studentrepresentanter

Sofia Lindström
Olivia J Berntsson
Malin Gärdeman, suppleant
Rebecka Forsberg, suppleant

Personalrepresentanter

Josefina Sahlin
Maria Mattus
Ebba Sundin

Suppleant
Elisabeth Berglund

Rådets sammansättning

Titel

Namn

Position

Ordförande

Erik Lindfeldt

-

Ledamot

Eva-Lotta Palm

Utbildningsledare HLK

Ledamot

Carl-Johan Helgesson

Jordbruksverket

Ledamot

Louise NordlundErikshjälpen

Ledamot

Ida Hultgren

Studentrepresentant