student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Begränsad ansökningstid

 • 2016-08-17
  Swedish-American Chamber of Commerce
   The Bertil Edlund Scholarship Scholarship at the Swedish-American Chamber of Commerce in New York.The Swedish-American Chamber of Commerce in New York (SACC New York) is proud to announce the 12th Bertil Edlund Scholarship available for Swedish business students. The scholarship will allow a young professional to work at the offices of SACC New York for a period of twelve months starting January 2017 and ending December 2017.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-08-11
  ISS delar ut stora FM-priset
  ISS delar ut Stora FM-priset till de 3 bästa uppsatserna inom Facility Management! Är du klar med din kandidat/master -uppsats? Grattis! Då är det dags att skicka in den till Stora FM-priset (deadline 1september, 2016)
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-06-01
  Värme och kraftföreningens stipendium
  Sedan 2012 delar Värme- och Kraftföreningen (VoK) årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse.  En oberoende priskommitté, utsedd av VoK, väljer upp till två examensarbeten som tilldelas stipendium på 20 000 SEK
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-05-12
  Smålands Gille i Stockholm
  Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2016 ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2016 eller höstterminen 2016.
  Läs mer om stipendiet

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.