student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Begränsad ansökningstid

 • 2016-05-20
  Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldsstipendium
  Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr.Tillsammans med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) har Finansförbundet en jämställdhets- och mångfaldskommitté som arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-05-12
  Smålands Gille i Stockholm
  Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2016 ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2016 eller höstterminen 2016.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-03-30
  Helgostipendier
  Stipendier ur Helgo Zettervalls fond delas ut för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturområdet. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam kan söka. Skicka din ansökan senast den 1 juni 2016.
  Läs mer om stipendiet

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.