student
Studier

Stipendier

Stipendier

Här hittar du stipendier med begränsad och löpande ansökningstid för dig som är student vid Jönköping University.

Begränsad ansökningstid

 • 2017-01-17
  Konsumentverkets uppsatstävling
  Som student vid högskola eller universitet kan du delta i en uppsatstävling som Konsumentverket och myndighetens vetenskapliga råd bjuder in till årligen. De tre bästa uppsatserna inom konsumentområdet får dela på 50 000 kronor.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-01-11
  Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden

  skall enligt reglemente stadfäst den 13 juni 1883 med tillägg beslutat den 17 juni 1985 av sin avkastning bl a utdela stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk och handel för studerande och personer verksamma inom hantverk och handel, allt i Jönköpings kommun. Du som deltar i Hälsohögskolans Yrkeshögskoleutbildning för Ortopedtekniker är välkommen att ansöka om stipendium.
  Läs mer om stipendiet
 • 2017-01-09
  Hyresgästföreningen, 2017 års uppsats- och avhandlings-stipendium: Boende och integration
  Hyresgästföreningen utlyser under 2017 ett stipendium på högst 25 000 kronor för en kandidat- eller masteruppsats på temat Boende och integration. För en doktorsavhandling, en licentiatavhandling eller ett vetenskapligt paper på samma tema, utdelas ett stipendium på högst 60 000 kronor. Arbetet ska vara skrivet eller publicerat under perioden 1 januari 2017 till 31 juli 2017.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-12-27
  The Ericsson Research Foundation
  The Ericsson Research Foundation hereby opens up for the application of grants for year 2017.The foundation was created May 5, 1946, to honor Ericsson’s founder Lars Magnus Ericsson, on the 100th anniversary of his birth. Its purpose is to promote scientific research by giving grants to scientists and MSc students at Swedish universities and institutes, who wants to do research in Electrical Engineering, in a wide sense that is of interest to Ericsson
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-11-22
  Energi-, och miljötekniska föreningen
  Det finns idag fyra stiftelser knutna till Energi- och Miljötekniska Föreningen. Tre stiftelser, Energi- och Miljötekniska Föreningens Stödstiftelse, Plåtförädling och Anders Jönssons Donationsstiftelse och Hugo Theorells Donationsstiftelse samförvaltas och delar gemensamt ut stipendier varje år. Stipendiepriserna delas normalt ut en gång per år i de tre tävlingsklasser
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-11-14
  Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”
  Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. Riksbyggen utlyser nu 2017 års stipendier. Fonden kommer 2017 att dela ut cirka 600 000 kronor fördelat på minst 5 stipendier.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-11-09
  Unionens uppsats- och litteraturstipendier
  Som studentmedlem i Unionen kan du söka våra uppsats- och litteraturstipendier. Uppsatsstipendiet kan du söka under studietiden. Litteraturstipendiet kan du söka i slutet av studierna i samband med att du uppdaterar ditt Unionenmedlemskap till yrkesverksamt.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-10-05
  VANBRUUNS GULDSTIPENDIUM FÖR UTLANDSSTUDIER
  VANBRUUN AB delar årligen ut ett stipendium till studenter som studerar vid svensk högskola eller universitet för utlandsstudier. Avsikten med stipendiet är att främja utlandsstudier via utbytesprogram.Vi på VANBRUUN AB är mycket glada och stolta att över att kunna erbjuda denna möjlighet för studerande oavsett inriktning eller nivå. Vi uppmuntrar särskilt sökande vars studier kommer att äga rum utanför Europa men välkomnar alla oavsett studieland att söka.
  Läs mer om stipendiet
 • 2016-09-27
  Uppsatstävling för studenter

  För sjätte året i rad anordnar Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - en uppsatstävling för studenter på temat livslångt lärande. De två bästa uppsatserna erhåller ett stipendium à 10 000 kronor vardera.

  Läs mer om stipendiet
 • 2016-05-12
  Smålands Gille i Stockholm
  Smålands Gille i Stockholm utlyser för år 2016 ett stipendium på tjugofemtusen (25 000) kronor. Med stipendiet vill Gillet belöna ett examensarbete eller motsvarande som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan exempelvis gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning. Arbetet ska vara godkänt under vårterminen 2016 eller höstterminen 2016.
  Läs mer om stipendiet

Löpande ansökningstid

Avfall Sverige

Stipendierna delas ut till de mest förtjänstfulla uppsatserna eller examensarbetena på grundnivå och som läggs fram och godkänns under innevarande kalenderår. Ansökan senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.

The Chinese University of Hong Kong

Stipendiefinansierade ansökningar tas emot löpande i mån av tillgång på platser.