student

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

VFU ingår i alla program på Hälsohögskolan. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildnings-programmen.

Hälsohögskolan samarbetar med ca 360 institutioner och avdelningar inom kommun, landsting och privata sektorn. Genom placeringen får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och presumtiva kollegor.