student

Fadderföretag via JIBS

Fadderföretag via JIBS

På JIBS möter du ditt kommande yrkesliv redan i föreläsningssalen.

Genom fadderföretagssamarbetet utvecklar du din analytiska förmåga och får jobba resultatorienterat tillsammans med ett företag. Du får värdefulla kontakter med näringslivet och kan utöka ditt nätverk inom den bransch som intresserar dig. Internationella Handelshögskolan samarbetar med ca 350 välrenommerade företag, allt ifrån små till stora multinationella företag.

Genom fadderföretagsverksamheten får du som student tillfälle att

  • träna på att samarbeta under tidspress, både i studentgruppen och med företagets representanter
  • träna dig att skriva rapporter
  • hålla muntliga presentationer vid redovisning av rapporterna, både för företagsledning och kurskamrater- diskutera olika företags och organisationers sätt att arbeta inom ramen för förelagda uppgifter.

Genom företagsbesöken får du

  • kontakt med näringsliv, offentlig verksamhet, myndigheter och organisationer utanför handelshögskolan
  • en möjlighet att ta ställning till inom vilket område du själv så småningom vill arbeta.

Dessutom får du

  • personliga kontakter
  • uppslag på examensarbeten
  • idéer om vad du kan tillföra ett företag genom extrajobb eller sommarjobb.

I flera fall har studenterna fått gehör för sina förslag till åtgärder, och även möjligheter att förverkliga sina idéer ute på sitt fadderföretag!