student

Partnerföretag via JTH

Partnerföretag via JTH

Tekniska Högskolan samarbetar med hundratals företag inom olika branscher. Genom företagsbesök och projektarbeten får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk.

Näringslivslivet väntar på dig

Tekniska Högskolan erbjuder alla programstudenter en unik möjlighet till kontakter med företag, organisationer och myndigheter genom en Näringslivsförlagd kurs som ingår i samtliga utbildningsprogram. Du kommer spendera 5-10 veckor ute på ett företag. Detta ger dig praktisk erfarenhet och får en utmärkt möjlighet att lära känna den miljö du kommer att arbeta i efter utbildningen. Denna praktik bidrar till att du får en verklighetsanknuten utbildning och förbereder dig inför din kommande yrkeskarriär.

Under utbildningen får du flera andra tillfällen att träffa företag och representanter från näringslivet, bl.a. genom studiebesök, gästföreläsningar och verklighetsanknutna projekt. Sedan finns det även möjlighet att träffa företag vid:

Ledningsgrupper säkerställer kvaliteten

Vid JTH har varje utbildningsområde en ledningsgrupp. De ser till att våra utbildningar följer näringslivets utveckling och behov av framtida arbetskraft. I ledningsgruppen ingår företagsrepresentanter från näringslivet som kvalitetssäkrar utbildningen så att programmet är anpassat för din kommande yrkeskarriär.

Kontakt

Linda Bergqvist

JTHs partnerföretag