Patientsäkerhet – Strategisk säkerhetsledning för vård och omsorg, 7,5 hp

Utveckla din förmåga att leda, utveckla och ansvara för patientsäkerhet!

Hälsohögskolan i samarbete med Region Jönköpings län erbjuder nu en kurs om 7,5 högskolepoäng gällande strategisk ledning för ett effektivt patientsäkerhetsarbete.

Anmälan

 

Anmälningstiden för den här omgången har gått ut. Vänligen håll ögonen öppna efter eventuella framtida kursomgångar.

Bakgrund

År 2000 publicerade Institute of Medicines rapporten ”To Err Is Human – Building a Safer Health System”, vilket ledde till ett växande intresse för patient-säkerhet. Erfarenheter har visat att den traditionella synen på säkerhet (Säkerhet-I) inte har varit tillräcklig för att uppnå de nödvändiga förbättringarna. Ett alternativt synsätt, (Säkerhet-II) baserat på ett s.k ”resilienstänkande” har vuxit fram och blivit accepterat i det praktiska arbetet med patientsäkerhet.

Syftet med denna kurs är att visa hur resilienstänkande kan användas på en organisatorisk ledningsnivå för att styrka patientsäkerhet både strategiskt och praktiskt.

Kursen leds av professor och professor emeritus Erik Hollnagel samt Axel Ros, chefsläkare i Region Jönköpings Län och affilierad till Jönköping Academy på Hälsohögskolan.

Målgrupp

Chefer, ledare eller utvecklare i vård och omsorg med särskilt ansvar och intresse för patientsäkerhet. Kursen vänder sig även till beslutsfattare och tjänstemän i hälso- och sjukvårdens ledningsorganisationer och myndigheter.

Pris

Kostnaden för deltagande i respektive kurs är 25.000 SEK (exkl. moms).
Kostnad för kurslittertur tillkommer.

En uppdragsutbildning får endast finansieras av arbetsgivare, som kommer faktureras i samband med kursstart.

Kursens start, innehåll och upplägg

Kursen startar i januari 2018, och ges i form av campus träffar med föreläsningar och grupparbete i kombination med webbaserat grupparbete och självstudier (s.k. blended learning).

Campusträffarna genomförs i Jönköping följande datum:

 • 25 januari 2018
 • 20 - 21 februari 2018
 • 20 mars 2018
 • 24 - 25 april 2018
 • 22 maj 2018

Kursen är på avancerad nivå och innehåller följande:

 • utveckling i säkerhetstänkande
 • säkerhet i ett systemiskt perspektiv och organisationsförändringens dynamik
 • linjär och icke-linjär systemuppfattning och analysmetod
 • skillnaden mellan det tänkta arbetet och det faktiska arbetet
 • teori och metod för strategisk säkerhetsledning och organisationsutveckling
 • hur man utvecklar och implementerar en säkerhetsstrategi

Kursplan

Länk till kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen ges på avancerad nivå som en uppdragsutbildning där den uppdragsgivare (arbetsgivare) som står för kostnaden utser kursdeltagare.

Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall starta.

Examination

Kurserna examineras och bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Deltagare kan välja att inte examineras i kursen, och erhåller då ett kursintyg istället.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Annica Herentz
annica.herentz@ju.se

Axel Ros
axel.ros@rjl.se

Sidan uppdaterad 2018-01-22

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2017-06-27

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information