Ett förändrat uppdrag - att arbeta med förskolans läroplan, 2,5 hp

Målgrupp: Förskola

Hur vi kan förstå det nya avsnittet i förskolans läroplan: 2.6 Uppföljning, Utvärdering och Utveckling? Denna kurs ska ses som ett stöd i tolkningen och förståelsen i intentionerna i revideringen av förskolans läroplan. Genom en djupare förståelse, både för läroplanens framväxt och tänkbara konsekvenser för nuvarande formuleringar, vill vi ge tankar och begrepp att reflektera kring i det dagliga arbetet med omsättningen av läroplanen och dess skrivningar.

Att analysera verksamhetsutvecklingen i en framåtskridande process är inte alla förskollärare och förskolechefer så bekanta med. Därför kan denna kurs vara en del i erövrandet av ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Alla inom förskolans värld har nytta av denna kurs, i arbetet med att genomföra det förstärkta uppdraget som nu vilar på förskolan.

Kursinnehåll

  • Förskolans historik.
  • Politisk styrning.
  • Bedömning och dokumentation i förskolan, nationellt och internationellt.
  • Skollag och läroplan.
  • Begrepp i läroplanen (exempelvis lärande, utveckling och lek).
  • Läroplanens olika målområden.
  • Förskolans uppdrag.
  • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola.

Kursplan

Ett förändrat uppdrag - att arbeta med förskolans läroplan, 2,5 hpPDF

Lärare i kursen

Christian Eidevald

Christian, universitetslektor och förskollärare, har i sin forskning studerat genusmönster i förskolan. Han tycker tänket kring jämställd är grunden i allt arbete inom förskola.

Läs mer om Christian

Susanna Anderstaf

Susanna är förskollärare och adjunkt vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon är en flitigt anlitad föreläsare när det gäller värdegrundsfrågor och implementering av skollag och förskolans läroplan.

Läs mer om Susanna

Sidan uppdaterad 2014-01-07

2komma5
Sidan uppdaterad 2013-07-01
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information