Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsvetenskapens grunder 30 hp

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i undervisning i samhällsorienterande ämnen i skolåren 4–6. Med detta avses ämneskunskaper och färdigheter som inbegriper ett reflekterande arbetssätt i såväl planering, genomförande, bedömning, utvärdering och utveckling av undervisning. Kursen innehåller ett antal teman som belyses ur både praktiska och teoretiska perspektiv. Detta sker inom ramen för fyra översiktliga delkurser om 7,5 hp, en för vart och ett av ämnena historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Kursinnehåll

  • Historiemedvetande och tidsperspektiv
  • Elementär översikt av historiens epoker
  • Grundläggande begrepp i geografiämnet
  • Världsreligioner i såväl ett historiskt som nutida perspektiv
  • Etik och livsfrågor i religionsundervisningen
  • Elementär översikt över det moderna svenska samhällets uppbyggnad
  • Undervisning och de didaktiska frågorna i de samhällsorienterande ämnena

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LSVG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2017: vecka 34 - 2018 vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
En sen eftermiddag per vecka
Platser
30
Kursansvarig
Helena Anderström
Examinator
Helena Anderström
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12691

Sidan uppdaterad 2018-06-05

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information