Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet II) 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1 – Kemi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteraturen.
Ämnesteori:
Kemins historia
Atomens uppbyggnad och kemisk bindning
Materians uppbyggnad, några olika kretslopp, faser och fasövergångar
Periodiska systemet, historik och bakgrund
Syror, baser och salter. Lösningar
Orientering i organisk kemi
Kemikalier – risker och säkerhet
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. materia, partikelmodell, fasövergångar
Skollaborationer för åk 4-6, vad, hur och varför?
Planera, dokumentera och kommunicera laborativt arbete i kemi
Aktuell kemididaktisk forskning
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i kemiämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i kemi
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas
Användning av IKT-verktyg i olika lärandesituationer i undervisningen
Delkurs 2 – Teknik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteraturen.
Ämnesteori:
Teknikens historia och tekniksyn
Sociala och miljömässiga konsekvenser av teknikval
Konstruktioners mekanik och hållfasthet
Använda elektricitet i enkla konstruktioner
Tekniska system
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för år 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. tekniska system, mekanik, hållfasthet
Progression i konstruktionsarbete,
Didaktiska frågor med hänsyn till genus, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv
Aktuell teknikdidaktisk forskning
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning av praktiskt arbete och betyg i teknikämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i teknik
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas,
IKT-verktyg och dess möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen
Delkurs 3 – Biologi, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteraturen.
Ämnesteori:
Ekosystemens struktur och dynamik
Människans beroende av ekosystemtjänster och påverkan på ekosystem, hållbar utveckling
Evolutionsteori: variation, selektion och artbildning
Systematisk översikt av organismvärlden
Grundläggande art- och gruppkännedom
Pubertet, sexualitet och reproduktion
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för åk 4-6, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. kretslopp, partikelmodell, reproduktion, evolution, kropp och hälsa,
Didaktisk reflektion kring undervisningen med hänsyn till genus, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, samt ett inkluderande förhållningsätt i utbildningen där nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund, flerspråkighet och mångfald diskuteras.
Dokumentation, tolkning och kommunikation av systematiska undersökningar och fältstudier.
Olika arbetsformer och arbetssätt för undervisning i naturvetenskap så att alla elever lär; t.ex. undersökande och estetiska arbetssätt, fältstudier, utomhusdidaktik
Aktuell biologididaktisk forskning
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i biologiämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i biologi
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas,
IKT-verktyg och dess möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen
Delkurs 4 – Fysik, 7,5 hp
Innehållet bearbetas i föreläsningar, laborativa moment och övningar under 4 kursdagar på högskolan. Litteratur.
Ämnesteori:
Energins olika former, omvandlingar, temperatur och tryck
Väderfenomen
Newtons lagar, linjär rörelse, kast- och centralrörelse
Enkla elektriska kretsar, magneters egenskaper
Akustik, geometrisk optik
De närmsta himlakropparna, dygns- och årstidsförlopp
Vår världsbilds utveckling
Ämnesdidaktik, varierade arbetssätt, aktuell forskning:
Undervisning, för åk 4-6 i fysik, med utgångspunkt i elevers erfarenheter, förförståelse och begreppsbildning; t.ex. energi, väderfenomen, elektricitet, partikelmodell
Systematiska undersökningar
Aktuell fysikdidaktisk forskning
Styrdokument, bedömning och betyg:
Bedömning och betyg i fysikämnet utifrån skolans styrdokument
Skolverkets stödmaterial i fysik
Generella kompetenser:
Anpassningar i undervisningen så att alla elever lär och utvecklas,
IKT-verktyg och dess möjligheter och begränsningar, samt hur dessa kan användas i olika lärandesituationer i undervisningen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UNTN17
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska sammankomster
8
Termin
Hösten 2017: vecka 34 - 2018 vecka 24
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Flexibel
Platser
40
Kursansvarig
Yvonne Hyltse-Eckert
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
0kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0112

Sidan uppdaterad 2017-10-03

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17
Fråga oss
X
Har du frågor kring att börja studera på Jönköping University? Vi är tyvärr inte online just nu, men ställ gärna din fråga nedan så hör vi av oss så snart vi kan.

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information