Yrkeshögskoleutbildning

En yrkeshögskoleutbildning ger dig möjligheten att utbilda dig till ett yrke som är särskilt efterfrågat på arbetsmarknaden. Den utvecklas och genomförs tillsammans med näringsliv och organisationer. Det innebär bland annat att en stor del av din utbildning kommer att vara förlagd till en arbetsplats.

Yrkeshögskoleutbildningar med
start hösten 2016

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta respektive utbildning, kontaktinformation hittar du i länkarna.

 

Har du frågor kring anmälan?


E-post

YHantagning@ju.se

Carina Lönn
036 - 10 10 59

Lena Neij-Pettersson
036 - 10 10 54

Om yrkeshögskoleutbildningar

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som har utvecklats för att fylla nya behov på den ständigt föränderliga arbetsmarknaden.

Yrkeshögskoleprogram som är minst ett år avslutas med en Yrkeshögskoleexamen. Program som är minst två år kan avslutas med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. På yrkeshögskoleutbildningar anger man utbildningarnas längd i Yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Djupare kunskap med praktik

En yrkeshögskoleutbildning ska förena fördjupade teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter. Yrkeshögskoleprogrammen innehåller därför praktik där du får möjlighet att använda dina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och genom det får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden. På så sätt är du väl förberedd för ditt yrke när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du nyttiga kontakter i arbetslivet som i vissa fall kan leda jobb direkt.

Sidan uppdaterad 2016-05-10

Studera på JU