Kvalitativ metod, 7,5 hp

Kursen utgör en grundkurs i kvalitativa forskningsmetoder.