Introduktion till forskarutbildning, 7,5 hp

Kursens syfte är att ge insikt i några vetenskapliga traditioner, perspektiv och metoder inom det egna huvudområdet, och att ge färdigheter i att kritiskt beskriva och analysera dessa.

Upplägg

Kursen ges fortlöpande i anslutning till HLK:s vetenskapliga seminarier och disputationer (se kursplan).

Kursansvarig: Per Askerlund
Examinator: Huvudhandledare/alternativt annan docent eller professor inom ämnesområdet anställd vid HLK.

Kursplan

Introduktion till forskarutbildning 7,5 hpPDF

Anmälan

Kursen har flexibel start och anmälan kan göras när som helst under terminstid till forskningsadministratör Karin Karlsson, karin.karlsson@hlk.hj.se.

Övrigt

Kursdeltagaren ansvarar själv för att deltagande vid fem vetenskapliga seminarier och/eller disputationer kan styrkas.

Kursen vänder sig till doktorander vid HLK:s forskarskola.

Sidan uppdaterad