student

Examensarbete utomlands, JTH

Examensarbete utomlands, JTH

Om du har en internationell frågeställning i ditt examensarbete/uppsats kan det vara intressant att samla in fakta och skriva examensarbetet utomlands. Ta kontakt med utbildningsledaren för ditt program om du vill förlägga en del av din tid för examensarbetet utomlands. Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete i ett u-land kan du söka MFS-stipendiet (Minor Field Studies).

MFS stipendium

Sök MFS stipendium 27000 kr och skriv din fältstudie i ett utvecklingsland.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland under 8 sammanhängande veckor där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Stipendiet riktar sig till dig som vill göra ett examensarbete på C eller D-nivå i ett utvecklingsland (se dac lista över länder som programmet omfattas av).

MFS riktlinjerPDF

Dac listaPDF