Testköringar

Trots att det är sommarlov så fortsätter arbetet med att utveckla den nuvarande solbilen Axelent. Sommaren har inletts med två testkörningar för att kunna se hur idéer, ändringar och material reagerar och fungerar under körning.

Första testkörningen hölls på Axamo flygplats, där vi även fick sällskap av några representanter från företaget Kvadrat. Körningen i iLumen, Belgien, kommer att inkludera mycket fokus på hur svängfunktionen fungerar på bilen eftersom banan är ovalt formad där solbilarna kommer att köra flertalet varv under 24 timmar. Detta är en stor skillnad från Bridgestone World Solar Challenge där bilen byggdes för att köras rakt fram under en lång period. Den andra testkörningen var därför tillsammans med vår sponsor Kapsch på deras testbana Tollamo. Vi hade där chansen att bland annat testa sväng- och bromsfunktionerna, men även pröva konceptet att köra på en rund bana. Det blev körning i regn, vilket kan ses som tur i oturen eftersom det är viktigt att se till så att bilen även tål blötare väder då Belgien kan ha en del nederbörd att bjuda på. 

2020-07-20