För att du som arbetar inom gjuteribranschen i olika delar av landet ska få möjlighet till kompetensutveckling erbjuder vi kurserna i distansform på halvfart. I klippet nedan kan du se exempel från de tidigare kurserna.

Internet gör det möjligt

Tanken är att du kombinerar det bästa av två världar. En stor del av undervisningen sker via webbaserade föreläsningar och mycket av arbetet med kursen kan du göra hemma eller på företaget. Det innebär att du i hög utsträckning kan välja var och när du vill studera.

Med e-möten kan du kommunicera på distans (med ljud och bild) och diskutera de utmaningar du arbetar med i kursen. Det finns även möjlighet att kommunicera via vår lärplattform PingPong. Den tekniska utrustningen som krävs är dator med en bra bredbandsuppkoppling, ett headset och en webbkamera.

Campusträffar erbjuds i vissa kurser men är inte obligatoriska.

Stark koppling till den egna yrkesrollen

Tanken är att du som yrkesverksam student direkt ska kunna koppla ihop de nya kunskaperna med utvecklingsarbete i företaget.  Om du exempelvis läser kursen Miljökonsekvensbedömning av gjutgods finns det möjlighet att göra en livscykelanalys på en produkt från det egna företaget.