"Gjutmagistern" är namnet på det projekt som syftar till att utbilda specialister för forskning och industri. Projektet pågår från oktober 2013 till oktober 2019.

Vill du veta mer om projektet?

Ehsan Ghassemali

ehsan.ghassemali@ju.se

036-10 16 92


Madelene Zetterlind

madelene.zetterlind@ju.se

036-10 15 31

 

Från kurser till program

Våren och hösten 2015 erbjöds första hälften (30 hp) av de kurser som ingår i programmet. Målgruppen fokuserades till yrkesverksamma och anställda i de företag som medverkar i utvecklingsarbetet prioriterades. Under hösten 2016 och våren 2017 gavs den andra hälften av kurserna. Denna gång utvidgades målgruppen till att omfatta även campusstudenter. Från hösten 2017 ges hela magisterprogrammet i en följd. 2019 öppnar vi upp även för internationella studenter.

Företag som medverkar i utvecklingsarbetet

 1. Bruzaholms Bruk AB
 2. Bryne AB
 3. Ljunghäll AB
 4. AB Mönsterås Metall
 5. Fundo Components AB
 6. Husqvarna AB
 7. Lundbergs pressgjuteri AB
 8. Metallfabriken Ljunghäll AB
 9. Nya Arvika Gjuteri AB
 10. Scania CV AB
 11. SKF Mekan AB
 12. Volvo Group Trucks
 13. Volvo Group Trucks Operations, Powertrain Production, Foundry
 14. Xylem Sverige AB
 15. Kontaktpersoner på företagen

Projektet finansieras av: