Kursen fokuserar på olika gjutprocesser och den utrustning som krävs. Vi hanterar även gjutna materials mikrostruktur samt dess design och möjliga defekter.

Kursledare

Arne Dahle

Anders Jarfors

anders.jarfors@ju.se

Efter kursen ska du ha förmågan att beskriva tillverkningen av olika gjutna komponenter och hur dess egenskaper påverkar tillverkningsprocessen. Vidare ska du kunna ställa upp värmebalanser, analysera formfyllnad och göra grundläggande matematiska kopplingar mellan värmeflöde och mikrostruktur.

Kursinnehåll

  • tillverkning av komponenter genom gjutning
  • tillämpning av värmetransporter och fluidströmning
  • gjutna material, stelningsförlopp samt dess mikrostruktur och egenskaper
  • introduktion till datorsimulering och gjutprocessen - CAD/CAM

Fakta

  • Kursperiod: Vecka 33-40 2017
  • Avancerad utbildningsnivå
  • 6 hp
  • Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i materialteknik 6 hp och tillverkningstekning 9 hp (eller motsvarande kunskaper)
  • Kursen ges på engelska