Gjuteribranschen, Tekniska Högskolan, Svenska Gjuteriföreningen och RISE SWECAST gör en gemensam satsning för att långsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri. Vi erbjuder program och kurser som till stor del sker på distans vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier. Studierna sker i nära samverkan med gjuteribranschen och konkreta industrirelevanta frågeställningar prioriteras.

"Jag är helt övertygad om att det är människorna som kör vår utrustning, designar vårt gjutgods, förstår att omsätta kunskap i praktisk nytta som avgör vår prestanda och därmed vår konkurrenskraft."

Tomas Medin, Volvo Powertrain

Program och kurser

Programmet "Teknologie magister i Produktutveckling, inriktning Material och Tillverkning", 60 hp som även brukar kallas "Gjutmagistern", vänder sig både till dig som är yrkesverksam och till dig som kommer direkt från högskolestudier och vill fördjupa dig inom det gjuteritekniska området. Programmet ges på halvfart vilket kan vara praktiskt om du t ex vill jobba parallellt med dina studier. I mån av plats kan kurserna i programmet även läsas som fristående kurser.

Stark industrikoppling

Det som är utmärkande för utbildningen är den starka kopplingen till gjuteriindustrin och yrkespraktiken. Utbildningen är utvecklad i nära samverkan mellan akademi, forskningsinstitut och företag. Vårt mål är att alla studenter parallellt med utbildningen, i det företag där man är anställd eller i ett partnerföretag, ska kunna applicera det teoretiska innehållet i utbildningen på yrkespraktiken. 

Vad innebär distansstudier på avancerad nivå?

Utbildningen ges på distans via internet. Campusträffar för t ex laborationer kan förekomma men är inte obligatoriska. Det innebär att du som student kan läsa utbildningen oavsett var du befinner dig. Den flexibla formen gör också att du, inom t ex en veckas kursmodul, kan välja när du tar del av föreläsningar, deltar i diskussionsforum och andra kursaktiviteter. De tider man som student behöver anpassa sig till är veckans e-möte och deadlines för inlämningsuppgifter. 

Projektet "Gjutmagistern" finansieras av KK-stiftelsen.

Kontakta oss