Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

event Kursstart: v. 35 2023
place Ort: distans - med fysiska träffar i Malmö
access_time Längd: 195 Yhp - motsvarar 1 års heltidsstudier
rotate_right Ansökningstid: mars 2023

Anmälan till utbildningen öppnar mars 2023.

 

Efter utbildning Platschef - Bygg och anläggning har du kompetensen att arbeta som platschef inom bygg- och anläggningssektorn. Som platschef har du den centrala rollen i alla typer av byggprojekt. Du ansvarar för byggprojektets administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Det innebär till exempel att omsätta föreskrivna krav från beställare, verksamhetsledningssystem och myndigheter till arbetsprocesser i ett byggprojekt.


Du kommer att kunna ha en roll som chef med personalansvar, samt ansvara för byggprojekts ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Jobbet som platschef inom byggindustrin är ett varierande yrke som erbjuder många utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmarknad. Eftersom utbildningen avser kompetensutveckling för redan yrkesverksamma går den också att kombinera med ditt nuvarande arbete.

Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik. Vid framtagandet av utbildningen har bland annat representanter från följande företag medverkat: Thage i Skåne AB, Byggmästaren i Skåne, NCC och PEAB.

Logotype Byggmästar´n i Skåne

Utbildningen kommer att ge dig en djup förståelse för de olika processerna inom byggproduktion och förbereder dig för ett framtida jobb som platschef. Du kommer till exempel lära dig innehållet i relevanta lagar, regler, avtal och överenskommelser och hur detta styr arbetet med anbud, planering och genomförande av ett byggprojekt. Du får öva på att hantera chefsrollen samt att ansvara för byggprojekts ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består en stor del av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Byggföretagen - Byggbranschens utbildningscenter.

event Kursstart: v. 35 2023
local_library Studieform: distans med fysiska träffar
place Ort: Malmö
data_usage Omfattning: 195 Yhp, 1 års heltidsstudier

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursöversikt

 • Platschefsrollen
 • Förberedelseansvar
 • LIA 1
 • Anbudsansvar
 • Produktionsansvar
 • LIA 2
 • Platschef inom bygg och anläggning

Kontakta oss