Näringslivsförlagd kurs (NFK)

Näringslivsförlagd kurs, NFK, är en kurs där studenterna vid Tekniska Högskolan har 5-10 veckors praktik hos ett företag.

Syftet med kursen är att ge studenten en förståelse för kommande arbetsuppgifter och hur dessa är relaterade till den egna utbildningen. Kopplingen mellan teori och praktik blir tydligare och förhoppningsvis upplevs utbildningen mer verklighetsförankrad. Avsikten är också att perioden i näringslivet skapar ännu bättre förutsättning för resterande del av utbildningsprogrammet.

Vad är NFK?

NFK innebär att studenterna har 5-10 veckors praktik ute hos ett företag, praktikens omfattning beror på vilket program och inriktning de läser. Praktiken genomförs vanligen under vårterminen i årskurs två för grundutbildningarna och på avancerad nivå under höstterminen år två. På bilden nedanför, tidslinje NFK, ser ni de olika tidpunkterna under läsåret där studenterna har praktik, examenarbete, ansökningstider och våra arbetsmarknadsdagar.

Student och företag tar tillsammans fram ett passande uppdrag utifrån företagets behov, planer och möjligheter samt studentens kompetens och erfarenhet. Uppdraget diskuteras och godkänns av kursansvarig på JTH och kan t.ex. innebära att följa och bidra med kunskap i ett pågående projekt eller att studera en produktionsprocess utifrån de metoder som använts i utbildningen.

Studenten är själv ansvarig för själva genomförandet av praktiken, dvs. att ordna en uppdragsgivare samt att genomföra arbetet inom givna tidsramar. Till stöd har studenten, förutom en handledare hos företaget, även en kontaktperson på JTH.

Sidan uppdaterad 2016-09-12

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka