Studiegrupp förlagd i Värnamo

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 2018 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Att du söker sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus Värnamo, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen, tillämpningsövningar och examinationer. Under de teoretiska delarna i utbildningen för en kurs som omfattar fem veckor kommer i genomsnitt två till tre undervisningstillfällen att förläggas till Campus Värnamo. Den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) är företrädesvis förlagd till södra delen av Region Jönköpings län.

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Värnamo som ett separat program med en separat anmälningskod.

Sidan uppdaterad 2017-06-20

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2016-11-21

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information