student

NY FEATURE!!

Tider för kursstart / upprop

Här hittar du kursstart och uppropstidPDF för samtliga fristående kurser med start vårterminen 2020 med reservation för ändringar. Här kan du även ladda ned vårt informationsbrev.PDF

Tacka ja till din plats

Den 10 december sker urval 1. För att behålla din plats i urval 1 måste du tacka ja senast den 16 december på mina sidor på antagning.se.

Om du har antagits i urval 2, vars urval görs den 19 december, tackar du istället ja genom att närvara på uppropet.

Om du inte är intresserad av din plats är det viktigt att du lämnar återbud på antagning.se.

Registrerera dig och skapa konto

Du måste registrera dig och skapa ett användarkonto som ny student på JU. Registreringen öppnar en vecka före upprop och stänger dagen före upprop.

Kursstart och upprop

Det är obligatoriskt att närvara vid uppropet, annars förlorar du din plats. Kan du inte komma till uppropet, men vill behålla din plats, kontakta oss här.

Kursstart/upprop för distanskurser likställs med inloggning på kursens webbplattform Ping Pong eller Canvas inom angiven tidsram eller med inloggning och deltagande via Zoom.

Pingpong, Canvas och Zoom

Pingpong är högskolans webbaserade lärplattform. I Pingpong hittar du viktig information om en kurs och du kan interagera med dina lärare och andra studenter, komma åt kursmaterial, ladda upp inlämningar med mera. Den nya lärplattformen Canvas kommer ersätta Pingpong ht 2020 men vissa kurser kommer redan från vt 2020 att använda Canvas. Är du distansstuderande rekommenderar vi att du även använder Zoom för grupparbeten, handledning, videomöten och föreläsningar.

Reservantagning

Eventuell reservantagning sker via e-post eller telefon efter de obligatoriska uppropen. Om ledig plats uppkommer, kallar antagningen reserver i turordning upp till två veckor efter upprop. Du kan inte påverka din plats genom att infinna dig på uppropet.

Kursplaner, schema och litteratur

Du kan söka kursplaner och schema på studentwebben:

Du hittar aktuell litteratur för en kurs genom att klicka på en kursplan och vidare på "Kursplan HTML PDF".

Jönköpings Studentkår

Som student vid JU måste du vara medlem i Jönköpings Studentkår. Läs mer på jonkopingsstudentkar.se.

Välkomstmässa

Fredag 17 janauri kl. 11.00-12.30 inbjuds alla studenter till en välkomstmässa med interna och externa utställare i Campus Arena.

Tag chansen att veta mer om studentlivet i Jönköping, hur du kan engagera dig i olika föreningar, utöva idrotter med mera.

image/svg+xml ?

Frågor?

Service Center hjälper dig som student på Jönköping University genom att svara på dina studierelaterade frågor. Läs mer om Service Center och se FAQ med vanligt förekommande frågor.

Antagningen Har du frågor som rör din antagning kontaktar du antagning@ju.se eller 036-10 10 50.

Övriga frågor Har du övriga frågor går det bra att kontakta oss via vårt frågeformulär eller högskolans växel 036-10 10 00.