Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete med barn, unga och familj 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om socialt arbete med barn och unga inom bl.a. socialtjänst och skola. Kursen belyser barns och familjers levnadsvillkor i det nutida samhället och socialt arbete med barn och unga som forskningsområde med fokus på socialtjänstens insatser. Kursen ger utrymme för diskussion och reflektion kring etiska dilemman och sambandet mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och brukares/barns perspektiv.

Kursinnehåll

- barn, ungdomar och familjers livsvillkor i det nutida samhället

- den sociala barnavårdens interventioner och samhällets stöd till barn, ungdomar och familjer med problematiska levnadsförhållanden

- nationell och internationell forskning om socialtjänstens insatser för barn, ungdomar och familjer

- betydelsen av sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet för yrkesutövningen

- etiska dilemman i den sociala barnavården

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 150 hp inom socionomprogrammet (termin 1-5) och genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt Socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HBUR25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2015: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Thorbjörn Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0000862
Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2015: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
10
Kursansvarig
Thorbjörn Ahlgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-11207

Sidan uppdaterad 2018-09-04

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2010-08-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information