Search toggle

Open Access och vetenskaplig kvalitet

Att få artiklar publicerade i de mest ansedda tidskrifterna ger prestige och är ett steg i forskarens egen karriärutveckling.

Kontakt

Stefan Carlstein
stefan.carlstein@ju.se
036-10 10 15

Detta är också en strategi som lärosätena stöder. Ett sätt att mäta kvalitet på forskning är att mäta hur många artiklar som är publicerade i högkvalitativa tidskrifter och antalet citeringar artiklarna får. Detta bygger på antagandet att de flesta forskarrön förr eller senare publiceras som artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och där läses av andra forskare som senare citerar artiklarna i sina efterföljande artiklar. Ju fler citeringar en artikel får desto större genomslag (impact) kan den antas ha fått. Man räknar med att artiklar i högt ansedda tidskrifter har större möjlighet att få många citeringar, framförallt beroende på att konkurrensen är stor och att utrymmet är begränsat.

Fler citeringar?

Vissa undersökningar ger för handen att artiklar som är publicerade Open Access också får flera citeringar. Open Access ger ju möjlighet att nå ut till en större läsarkrets. Hur detta verkligen förhåller sig återstår dock att undersöka. Det har visat sig att speciellt de icke-kommersiella Open Access-tidskrifter har haft svårt att konkurrera med de traditionella tidskrifterna. En tendens är att icke-kommersiella Open Access-tidskrifter blir kortvariga. En viktig aspekt på vilken kvalitet en tidskrift anses ha är om den blir accepterad och upptas i viktiga databaser såsom Web of Science (ISI). Att få en tidskrift accepterad där tar ofta ett par år och det är bland annat därför som det är för tidigt att veta hur framgångsrika Open Access-tidskrifterna blir.

Att publicera sig i högkvalitativa tidskrifter som samtidigt är Open Access kan vara en bra strategi. I tidskriftsdatabasen Ulrichsweb kan man snabbt och enkelt få tillgång till tidskriftsinformation som upplyser om kvalitet och i vilka databaser en tidskrift finns med, om den tillåter parallellpublicering i öppna arkiv och vilka alternativa Open Access-tidskrifter som finns. Över 300 000 tidskrifter finns till dags dato i databasen (mars 2012).

Sidan uppdaterad 2017-12-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information