Search toggle

Parallellpublicering

Parallellpublicering av forskningspublikationer brukar kallas "den gröna vägen till Open Access" och innebär att man publicerar en kopia av sin forskningsartikel i ett öppet vetenskapligt arkiv, som DiVA, samtidigt som man publicerar den i en förlagsutgiven vetenskaplig tidskift.

Kontakt

Stefan Carlstein
stefan.carlstein@ju.se
036-10 10 15

 

Open Access uppkom som en reaktion på de kraftiga prisökningarna på vetenskapliga tidskrifter. Högt ansedda vetenskapliga tidskrifter som var oumbärliga för vissa institutioner och forskare blev ett sätt för förlagen att tjäna grova pengar. Vissa av dessa ”must-have”-tidskrifter fick ett årligt prenumerationspris som översteg 100 000 kronor. Samtidigt innebar Internet ett alternativt sätt att förmedla forskningsresultat. Forskare inom fysik var tidigt ute genom att redan 1991 skapa det fritt tillgängliga arkivet ArXiv där författarversioner av artiklar lades in innan de publicerades i traditionella tidskrifter.

Offentligt finansierad forskning

Något som ofta framförs som argument för Open Access är att den forskning som bedrivs med offentliga medel också skall göras tillgänglig för allmänheten. Forskning vid svenska universitet och högskolor borde därför parallellpubliceras i de institutionella arkiven som finns vid lärosätena.

Berlindeklarationen

Konferensen “Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” som hölls i Berlin 2003 blev starten till en mer organiserad rörelse för att öka tillgängligheten till vetenskaplig publicering. Konferensen gav upphov till Berlindeklarationen (Berlin declaration on Open Access) som innebär att undertecknarna bland annat åtar sig att uppmuntra forskare att publicera sina resultat fritt tillgängligt på Internet, att utveckla metoder för att kvalitetssäkra online-publicering samt att verka för att öppen publicering blir meriterande vid utvärdering och tjänstetillsättning. I Sverige har deklarationen undertecknats av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF), Vetenskapsrådet, Kungl. biblioteket samt flera universitet och högskolor.

Forskningsfinansiärer och Open Access

Flera forskningsfinansiärer stöder tanken bakom Open Access, det vill säga att forskning som de stöder skall publiceras så att det blir maximalt tillgängligt. Wellcome Trust är en stor brittisk forskningsfinansiär inom biomedicin som kräver att alla projekt som stöds av fonden publicerar sina forskningsresultat fritt tillgängligt.

Vetenskapsrådet har ställt sig positivt till Open Access och har skrivit på Berlindeklarationen, men har ännu inte satt Open Access som villkor för de projekt rådet stöder.

Parallellpublicering i DiVA

Förlagens bestämmelser skiftar och kan ibland vara svåra att praktiskt följa. För att kunna publicera sin artikel i ett öppet arkiv måste man säkerställa att förlaget tillåter detta och under vilka förbehåll. Läs mer om upphovsrätt i samband med publicering.

För att parallellpublicera en artikel i DiVA behöver man först kontrollera de upphovsrättsliga reglerna för tidskriften/förlaget. Därefter registrerar man uppgifter om artikeln (metadata) i DiVA och lägger till artikeln i pdf-format. Biblioteket stöder dig som vill parallellpublicera genom att kontrollera vad du är tillåten att göra samt sköta den praktiska processen. På sidan Parallellpublicering i praktiken finns en utförlig handledning.

Sidan uppdaterad 2015-08-16


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information