Search toggle

Parallellpublicering i praktiken

När du vill parallellpublicera en artikel i DiVA registreras de bibliografiska uppgifterna (metadata) om din artikel på vanligt sätt och därefter laddas pdf-filen upp. En kontroll av förlagets copyright-policy görs alltid. Biblioteket sköter detta åt dig.

Kontakt

Stefan Carlstein
stefan.carlstein@ju.se
036-10 10 15

 

Så här hjälper biblioteket dig med parallellpublicering

Biblioteket tar hand om registreringen av JU-anknutna forskares publiceringar. Vi tar också hand om parallellpubliceringen av artiklar på följande sätt:

 1. Vi kontrollerar uppgifterna kring en artikel och registrerar den i DiVA
 2. Vi kontrollerar därefter vad förlaget tillåter när det gäller uppladdning av artikelns fulltext
 3. Vi meddelar de JU-anknutna författarna för att få in den tillåtna artikelversionen
 4. Vi genererar det obligatoriska försättsbladet med information om vilken version av artikeln det rör sig om samt fullständig referens och länk till förlagets version
 5. I de fall förlaget kräver en embargotid innan fulltexten får tillgängliggöras sätter vi in det datum som gäller då den automatiskt kan göras tillgänglig i DiVA
 6. I det sistnämnda fallet (5) får författarna en påminnelse via e-post när artikeln har gjorts tillgänglig

Den parallellpublicerade versionen kan sedan laddas upp i forskarnätverk som ResearchGate, Academia, Mendeley m. fl.

Om artikelversioner och förlagens regler

För att kunna publicera en fulltextversion av en artikel  kontrolleras först vilka upphovsrättsregler tidskriften har. Det kan finnas olika nivåer på dessa som uttrycks genom att det enbart är en viss version av artikeln som man får tillgängliggöra i ett öppet arkiv som DiVA. Här är de grundläggande typerna:

 • Pre-print - artikeln före antagning och kvalitetsgranskning (peer-review)
 • Post-print - artikeln efter antagning och kvalitetsgranskning (peer-review)
  Kallas också för 'Accepted manuscript

Post-print kan ytterligare delas upp i två typer:

 • Post-print (1) - förlagets pdf (med tidskriftens logotyp, typsättning m.m.).
  Kallas även för 'Publisher's PDF' eller 'Version of Record' och inkluderar även de artiklar som hittas på tidskriftens webbplats men ännu inte har infogats i numreringen (som volym, nummer och paginering), t ex Epub Ahead of Print, Early View och dylikt.
  Denna version är sällan tillåten att laddas upp.
 • Post-print (2) - författarens eget manuskript med ändringar gjorda efter kvalitetsgranskningen (utan tidskriftens paginering och logotyp m.m.). Denna version kallas också för 'Accepted manuscript' och är den som man vanligtvis laddar upp och som uppfyller forskningsfinansiärers krav på tillgängliggörande av forskningsresultat.

Ett annat begrepp som används flitigt i dessa sammanhang är:

 • Embargo - restriktion på hur snart en artikel får offentliggöras, dvs när den får parallellpubliceras.

Ett verktyg för att kontrollera vilka rättigheter varje enskilt förlag eller enskild tidskrift ger författaren är databasen SHERPA/RoMEO. Databasen använder en färgskala över förlagens policies:

 • Grön = tillåter publicering av både pre- och post-print
 • Blå = tillåter endast publicering av post-print
 • Gul = tillåter endast publicering av preprint
 • Vit = tillåter ingen parallellpublicering

Om förlaget har färgen "vit" eller inte alls finns med i SHERPA/RoMEO kan man skriva ett brev till förlaget och be om tillstånd att parallellpublicera. Man bör vara noga med att i brevet ta med uppgifter om:

 • Arbetets titel
 • Var den parallellpublicerade publikationen skall arkiveras, i JU:s fall är det i DiVA.

Bibliotekets stöd och support

Biblioteket erbjuder support till dig som vill parallellpublicera dina artiklar i DiVA. Det enda du behöver göra är att spara författarversionen av artikeln, vanligtvis den version som har genomgått peer review, en så kallad "post print". Kontakta oss så hjälper vi till med resten.

Sidan uppdaterad 2016-08-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information