Search toggle

Registrera forskningspublikation i DiVA

Enligt rektorsbeslut 2007-03-16 ansvarar alla forskare verksamma vid Jönköping University för att deras publicerade vetenskapliga material registreras i DiVA.

Som forskare kan du låta biblioteket sköta registreringen av dina publikationer i DiVA. Skicka in underlag när du har fått något publicerat. Du kan skicka in information om enstaka publikationer eller listor på flera publikationer via ärendehanteringssystemet:

Från registrering till presentation

Allt som registreras i DiVA ska kunna presenteras på de olika fackhögskolornas forskarwebbsidor och forskningsmiljösidor. I korthet betyder det att den information man registrerar hämtas från DiVA och formateras sedan om som litteraturreferenser i APA-stil. 

Allt som är korrekt registrerat i DiVA importeras också till den nationella forskningsdatabasen SwePub där alla svenska forskningspublikationer presenteras och som kan användas som underlag för publikationsutvärdering på nationell nivå.

Därför är det av vikt att registreringen blir så korrekt som möjlig. Presentationen är ansiktet utåt mot forskarvärlden, Utbildningsdepartementet och Högskoleverket, och olika forskningsfinansiärer.

Kontakta biblioteket om du saknar en rapportserie eller organisationstillhörighet.

Bibliografisk granskning

Biblioteket granskar i efterhand de bibliografiska poster som har registrerats av forskare i DiVA. Den publikationstyp som prioriteras i första hand när det gäller kvalitetsgranskningen är tidskriftsartiklar. Vi kontrollerar den inmatade informationen och ser till att alla uppgifter är korrekta.

Artiklar som ännu inte har blivit publicerade eller är publicerade online men ännu inte fått fullständiga års-, volym-, nummer- och siduppgifter skall inte ha statusen "Published" angivet i den registrerade posten. Istället anges någon av de övriga alternativen, såsom "Epub ahead of print", "Accepted", "In press" eller "Submitted".

Sidan uppdaterad