Forskare vid Jönköping University kan publicera sig open access utan att betala någon författaravgift (Article Processing Charge) i ett stort antal tidskrifter som publiceras av Oxford University Press.

Detta är möjligt i och med att Jönköping University deltar i det nationella avtalet Oxford Journals för perioden 2019-2021. 

Genom avtalet görs artikeln fritt tillgänglig för alla utan att en prenumeration på tidskriften krävs.

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

Avtalet omfattar avgiftsfri publicering i 313 prenumerationsbaserade tidskrifter (Hybrid journals).

Observera att det endast är författaravgiften (APC) som är avgiftsfri. Det kan tillkomma ytterligare kostnader för exempelvis illustrationer.

Lista över tidskrifter som ingår i avtalet (se Hybrid journals).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan utnyttja avtalet?

För att kunna utnyttja tjänsten ska du vara corresponding author till artikeln samt vara affilierad till Jönköping University och ange affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Corresponding author är den huvudansvarige författaren, det vill säga den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publiceringen.

Hur går jag tillväga?

När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter till Author Services Site.

  • På sidan Manuscript Licenses väljer du vilken typ av licens som artikeln ska publiceras under. När du godkänt villkoren för licensen kommer du till sidan Publishing Charges for Your Article.
    Om licenserna på Oxford University Press webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
    I de flesta fall är det en fördel att välja CC BY eftersom artikeln då får den största spridningen. Licenserna CC BY-NC och CC BY-NC-ND gör att spridningen av artikeln blir mer begränsad än nödvändigt.
  • På sidan Publishing Charges for Your Article finns en underrubrik som heter Open Access Prepayment Account med en rullmeny. Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.
  • Efter att du registrerat dina övriga uppgifter kommer Högskolebiblioteket att verifiera att artikeln tillhör en forskare affilierad till Jönköping University.
  • Artikeln publiceras som open access.

Mer utförligare instruktioner finns på Oxford University Press webbsida om avtalet:

Swedish Universities (Bibsam affiliated)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster