Forskare vid Jönköping University kan publicera sig open access i SAGE prenumerationsbaserade tidskrifter utan att betala någon författaravgift (Article Processing Charge) men även i deras rena open access-tidskrifter med 20% rabatt.

Detta är möjligt i och med att Jönköping University deltar i ett nationellt avtal med SAGE. Avtalet gäller för närvarande 2020-2023.

Genom avtalet görs artikeln fritt tillgänglig för alla utan att en prenumeration på tidskriften krävs.

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

Avtalet omfattar nära 1 000 hybridtidskrifter från SAGE.

Vilka tidskrifter har 20% rabatt?

SAGE rena open access-tidskrifter har 20% rabatt på författaravgiften (APC).

Vilka tidskrifter ingår inte i avtalet?

Följande tidskrifter ingår inte i avtalet:

 • Abstracts in Anthropology
 • Advances in Dental Research
 • California Management Review
 • A Current Bibliography on African Affairs
 • Feminist Review
 • Handbook of Practice Management
 • Index on Censorship
 • InnovAiT
 • International Political Science
 • Abstracts/Documentation Politique Internationale
 • Journal of the Intensive Care Society
 • Pain News
 • Phi Delta Kappan

Vem kan utnyttja avtalet?

För att kunna utnyttja tjänsten ska du vara corresponding author till artikeln samt vara affilierad till Jönköping University och ange affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Corresponding author är den huvudansvarige författaren, det vill säga den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publiceringen.

Hur går jag tillväga?

 • När du har fått din artikel accepterad får du ett meddelande från SAGE där du ombeds att gå vidare till deras manushanteringssystem, SAGE Open Access Portal (SOAP).
 • I SOAP är publicering av artikeln som open access det förvalda alternativet. 
 • Det förvalda valet av Creative Commons-licens, det vill säga en beskrivning av hur användaren får använda artikeln, är CC BY.

CC BY = BY står för “erkännande” i det här fallet. Anger man CC BY innebär det ”att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk". CC BY-licensen är den som gör att artikeln potentiellt kan få den största spridningen.

Läs mer om Creative Commons-licenserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rabatt på SAGE open access-tidskrifter

Avtalet ger också 20% rabatt på publiceringsavgiften i förlagets drygt 170 open access-tidskrifter. Observera att resterande 80% av kostnaden måste kunna täckas på annat sätt. Biblioteket och Jönköping University har för nuvarande ingen open access-fond för detta.

Artiklar som blivit accepterade i någon av dessa tidskrifter hanteras under första halvan av 2020 inte genom manushanteringssystemet (SOAP). Innan SAGE har löst detta gör man på följande sätt om man vill utnyttja rabatten:

 • För de tidskrifter som använder sig av RightsLink Author Portal anger man koden "BIBSAM2020" i fältet "Discount code" i portalen.
 • För de tidskrifter som inte använder sig av RightsLink kan författaren kontakta apcqueries@Publisherpub.co.uk och be om rabatten.
 • Dessa artiklar kommer att publiceras med en CC BY-NC-licens innan SOAP (mitten av 2020) kan hantera dem. Därefter kommer man kunna be förlaget om en annan licens om man så önskar.

CC BY-NC = NC står för Non-Commercial (icke-kommersiellt). Denna licens ”innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.”

Läs mer om Creative Commons-licenserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..