Avtalet gäller 2020–2022 och omfattar cirka 1 000 hybridtidskrifter där hela avgiften täcks, och 180 tidskrifter med öppen tillgång där avtalet ger 20% rabatt på priset.


Bra att veta:


SAGEs information om avtalet