Forskare vid Jönköping University kan publicera sig open access i de flesta av Wileys prenumerationsbaserade tidskrifter och rena open access-tidskrifter utan att betala någon författaravgift (Article Processing Charge).

Detta är möjligt i och med att Jönköping University deltar i ett nationellt avtal med Wiley. Avtalet gäller för närvarande 2020-2022.

Genom avtalet görs artikeln fritt tillgänglig för alla utan att en prenumeration på tidskriften krävs.

Vilka tidskrifter ingår i avtalet?

Avtalet med Wiley omfattar drygt 1 440 prenumerationsbaserade tidskrifter, så kallade hybridtidskrifter (OnlineOpen), och drygt 150 rena open access-tidskrifter (Wiley Open Access).

Vem kan utnyttja avtalet?

För att kunna utnyttja tjänsten ska du vara corresponding author till artikeln samt vara affilierad till Jönköping University och ange affilieringen i artikelns författaruppgifter.

Corresponding author är den huvudansvarige författaren, det vill säga den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publiceringen.

Hur går jag tillväga?

Hybridtidskrifter

Vid publicering i Wileys hybridtidskrifter får du som är corresponding author information via e-post om att artikeln omfattas av avtalet och ombeds logga in i förlagets Author services. Välj där "Select OnlineOpen", samt bekräfta din affiliering (Select Institution).

Open access-tidskrifter

Vid publicering i Wileys open access-tidskrifter ska du som corresponding author vid submission ange att du tillhör en organisation som har ett avtal med Wiley och att artikeln ska betalas via avtalet.