Bibliotekets anpassningar under coronapandemin

  • Kursböcker har tills vidare en förlängd lånetid på sju dagar.