Search toggle

Bibliotekets anpassningar under coronapandemin

  • Vardagar mellan 8 och 10 är biblioteket obemannat och tillgängligt endast med JU-kort.
  • Kursböcker har tills vidare en förlängd lånetid på sju dagar.
  • Inga förseningsavgifter tas ut på nya lån. 
  • Vi anpassar lokalerna för att underlätta för våra besökare att hålla avstånd. 
  • Vid datorarbetsplatserna och de enskilda studieplatserna är varannan plats avstängd.
  • Antalet personer som får vistas i grupprummen har halverats.