Från och med 1 juli 2018 har biblioteket inte längre tillgång till nya artiklar publicerade av förlaget Elsevier på grund av det uppsagda avtalet.

Det finns dock flera alternativa vägar att gå för att hitta artiklar. Det är möjligt att be artikelförfattaren om en kopia, biblioteket kan hjälpa till med fjärrlån och författaren kan i vissa fall ha publicerat en författarversion i ett öppet arkiv.

Kungliga biblioteket, KB, har sammanställt en förteckning över olika vägar.

Det uppsagda avtalet innebär även att tillgången till artiklar publicerade före januari 1995 stängs av. Högskolebiblioteket i Jönköping har dock genom tidigare köp säkerställt tillgången till cirka 150 tidskrifter från deras respektive startår. 

Frågor och svar om avtalet