Artiklar/kopior

 

Kunder inom JU

Bibliotek

Övriga kunder

Från egna samlingar - normal service

40 kr

80 kr

150 kr *

Från andra bibliotek

40 kr

 

250 kr *

Specialleverans från andra bibliotek (t. ex. inkl. sökkostnad)

Levererande biblioteks pris

 

Levererande biblioteks pris + 100 kr

* Pris per artikel upp till 25 sidor, påföljande sidor räknas som ny artikel.

Fjärrlån av böcker

 

Kunder inom JU

Övriga kunder

Från Sverige, Norge och Danmark

Gratis

200 kr

Från övriga länder

120 kr

400 kr

Material som inte kan lånas in eller kopieras (t. ex. avhandlingar från USA)

Enligt faktura

Enligt faktura

Övriga tjänster

 

Kunder inom JU

Övriga kunder

Sökuppdrag

Gratis

Enligt överenskommelse

Kurser och utbildning

Gratis

Enligt överenskommelse

Konsultuppdrag såsom copyrightutredningar, upprättande av bibliografier och kontroll av referenslistor

Enligt överenskommelse

Enligt överenskommelse

Försäljning av kontorsmaterial

Kontorsmaterial

Pris

Kuvert

1 kr

Plastficka

1 kr

Whiteboardpenna

2 kr

Överstrykningspenna

2 kr