Search toggle

Att välja sökord

Vilka sökord du använder har avgörande betydelse för vilket resultat du får av din sökning. Välj därför sökord med omsorg.

För att lära känna ett ämnesområde och kunna identifiera lämpliga sökord är ämnesspecifika uppslagsverk och forskningsöversikter som handböcker användbara hjälpmedel. Dessa erbjuder många gånger en orientering i de termer och begrepp som används inom området. Läs mer i guiden Publikationer och deras användningsområden.

Den vetenskapliga publiceringen sker till största delen på engelska, därför är det oftast engelska sökord du behöver använda.

Innan du börjar söka är det bra att dela upp uppsatsämnet eller forskningsfrågan i ett antal begrepp. Till exempel kan forskningsfrågan "Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess?" delas upp i begreppen korruption, låginkomstländer och demokratiseringsprocess.

Synonymer, språkvariationer och relaterade begrepp

Fundera över vilka synonymer och relaterade ord som finns för varje begrepp. I det här läget kan det vara bra att göra figurer som tankekartor eller listor över samtliga relevanta ord och hur de hör ihop. Se exempel på hur det kan se ut i Rumsey (2008, s. 55-58).

Olika databaser kan använda olika begrepp för att definiera ett område. Från vårt exempel - Hur påverkar korruption låginkomstländers demokratiseringsprocess? - kan man tänka sig följande synonymer och alternativ till begreppen:

korruptiondemokratiseringsprocesslåginkomstländer
bestickningdemokratiseringu-länder
mutorpolitisk utvecklingutvecklingsländer
nepotismdemokratiserafattiga länder

Var uppmärksam på att amerikansk och brittisk engelska ibland har olika stavning för samma ord, exempelvis organisation/organization. Tänk också på att orden kan förekomma i singular eller plural.

Bredare och smalare termer

Ibland finns det anledning att söka på överordnade begrepp med bredare perspektiv för att vara säker på att hitta allt relevant material. I andra fall kan en sådan sökning ge alldeles för stort resultat och det är bättre att söka på mer specifika termer.

Exempel på bredare, smalare och relaterade termer.

Exempel på bredare, smalare och relaterade termer.

Databasernas begrepp och termer

Det är en god idé att ta hjälp av en databas egen ämnesordslista, ofta under namn som tesaurus, index eller subject headings, för att få hjälp med att hitta beskrivande ämnesord. Genom att bläddra i en sådan lista får du bra tips på vilka ämnesord databasen använder, hur de används och hur orden är relaterade till andra, närliggande begrepp.

Exempel på tesaurus från ONKI, The National Library of Finland.

Exempel på tesaurus från ONKI, The National Library of Finland.

Litteratur

Rumsey, S. (2008). How to find information: A guide for researchers. (2. ed.) Maidenhead: Open University Press. Hämtad från: https://proxy.library.ju.se/login?url=https://www.dawsonera.com/abstract/9780335235544

Fortsätt till Sökteknik.

Sidan uppdaterad 2017-12-18

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information