Search toggle

Sökverktyg - en översikt

När du formulerat din forskningsfråga och tänkt igenom vilken information du behöver är det dags att välja sökverktyg.

Sökverktygen kan vara av olika karaktär och kräva olika sökmetoder. Var medveten om att du kommer att få olika sökresultat beroende på vilket verktyg du väljer och hur väl du kan anpassa din sökning till verktygets innehåll och struktur.

Söktjänster/discoverysystem

Söktjänster och discoverysystem är tjänster som på olika sätt erbjuder sökning i ett stort antal källor samtidigt, med ett gemensamt sökgränssnitt. Högskolebibliotekets söktjänst Primo är ett sådant system som gör det möjligt att samtidigt söka tryckta och elektroniska böcker, artiklar och andra publikationer från olika leverantörer som biblioteket har avtal med.

Libris är en nationell söktjänst som innehåller information om de samlingar som finns vid de svenska forskningsbiblioteken.

Google Scholar är Googles söktjänst avgränsad till akademiska publikationer. Genom Högskolebibliotekets länktjänst Get it kan du söka med Google Scholar och få länkar även till dokument där användningen begränsats till behöriga användare från Jönköping University.

Artikeldatabaser

Artikeldatabaser gör det möjligt att söka tidskriftsartiklar på ett mer djupgående sätt än i söktjänster. Dessa databaser innehåller ofta ett bättre och mer uppdaterat urval artiklar. Dessutom kan de som regel erbjuda en konsekvent ämnesordssättning och hjälpmedel som ämnesordsindex och tesaurer.

Artikeldatabaser kan vara förlagsdatabaser som samlar de tidskrifter som ges ut av ett visst akademiskt förlag, ofta inom flera ämnesområden. En annan typ är aggregatorer som innehåller artiklar från ett urval av tidskrifter från flera förlag, oftast inom ett mer avgränsat ämnesområde. Aggregatorer ger i vissa fall bara tillgång till en referens med abstract, en sammanfattning, av artikeln. För att läsa hela artikeln måste du gå vidare till en fulltextdatabas eller leta upp en tryckt version av tidskriften. Använd bibliotekets ”Get it”-länk för att komma åt hela artikeln.

Artikeldatabaser gör det möjligt att hitta vetenskapliga artiklar men även artiklar från branschtidskrifter kan förekomma. Ofta går det att söka enbart artiklar från vetenskapliga tidskrifter genom att avgränsa till ”Peer review”.

E-boksdatabaser

Högskolebiblioteket ger tillgång till flera e-boksdatabaser för olika ämnesområden. I de flesta fall kommer flera låntagare åt samma bok samtidigt. I e-boksdatabaserna kan du söka på ord och begrepp i hela fulltexten.

Biblioteket äger större andelen av e-böckerna i samlingen, vilket gör att du kan skriva ut och ladda ner ur databaserna. I de fall biblioteket prenumererar på en e-boksdatabas kan det finnas begränsningar när det gäller utskriftsmöjligheter, nedladdningar och antal samtidiga användare.

I databaser som är tillgängliga genom prenumeration kan titlar ibland bytas ut under abonnemangsperioden.

Faktadatabaser

I en faktadatabas (databank) består innehållet av faktauppgifter av olika slag i form av numeriska data och/eller text. Exempel är statistik, demografiska fakta, företagsinformation, patent, standarder och kemiska substanser.

Citeringsdatabaser

Citeringsdatabaser ger information om i vilka artiklar en författare eller en artikel har citerats. En sökning i en citeringsdatabas ger referenser till de dokument som har citerat den ursprungliga referensen, det vill säga man söker sig framåt i tiden från dokumentets publiceringstidpunkt. Man kan därmed följa hur forskningen fortsatt använts. Känner man till en viktig artikel eller författare kan man se vilka som har citerat denna och på det sättet hitta nya intressanta artiklar.

Citeringsdatabaser kan också användas för att bedöma hur stor genomslagskraft en artikel har haft. Fler citeringar i vetenskapliga tidskrifter innebär oftast att artikeln har haft stor genomslagskraft inom forskningsområdet. Kritisk värdering av själva artikeln krävs dock då andra variabler också spelar in i bedömningen av artikelns kvalitet.

Utvecklingen av citeringsdatabaser har under senare år lett fram till att även citeringar i böcker av högre akademisk värde såsom antologier och handböcker har börjat samlas in.

Fortsätt till Att välja sökord.

Sidan uppdaterad 2016-02-09

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information