Search toggle

APA (Harvard)

Enligt American Psychological Association (APA) skrivs hänvisningar i den löpande texten inom parentes med information om författare och publiceringsår. APA är den mest utvecklade och använda inom de stilar som härrör ur det så kallade Harvardsystemet.

Harvardsystemet är den vanligaste benämningen men det är egentligen inte ett enhetligt system utan det finns ett flertal olika varianter som skiljer sig åt på detaljnivå. Det finns två huvudsakliga varianter av Harvadsystemet som brukar kallas för Författare-årtalsstilen som bland annat företräds av APA och Författare-titelstilen eller Författare-sidastilen som framförallt företräds av Modern Language Association (MLA).

Så kan biblioteket hjälpa dig med referenser

På de här sidorna hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste systemen. Vi rättar inte dina referenser, men kan vägleda dig utifrån den information vi sammanställt här.

Kontakta oss via Fråga biblioteket.

Du kan också boka tid med Studieverkstaden. Läs mer här.

Följande dokument bygger på den 6:e upplagan av American Psychological Associations (APA) stilguide:

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. uppl.). Washington, DC: American Psychological Association.

APA-manualen är en komplett stilguide för att skriva akademiska texter men erbjuder också en mycket detaljerad beskrivning av Harvardsystemet, eller parentessystemet, för referenshantering och citering i text.

Stilen används mycket inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin.

Den stora fördelen med stilen är att läsaren inte behöver hoppa mellan texten och källhänvisningarna. Direkt i den löpande texten får man veta vilken källa som använts utan att behöva avsluta läsningen.

Tänk på att de beteckningar som används i referenserna (sidor, kapitel, redaktör och så vidare) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk som refererat material är skrivet på.

Sidan uppdaterad 2018-09-20

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information