Search toggle

IEEE-systemet

IEEE-systemet är framtaget av Institute of Electrical and Electronics Engineers och används av ingenjörer, i synnerhet inom data- och elektroteknik.

Officiell stilguide

Instruktionerna nedan bygger på IEEE Editorial Style Manual (officiell manual från IEEE).

Hänvisningar i text

I den löpande texten anges referenserna i texten med siffror i hakparentes i den ordning de uppträder första gången i texten. Förekommer samma referens flera gånger redovisas den med samma nummer som den första gången.

Om man vill ange en specifik del av en publikation förs dessa uppgifter in i hakparentesen efter löpnumret.

Så kan biblioteket hjälpa dig med referenser

På de här sidorna hittar du information om hur du skriver enligt de vanligaste systemen. Vi rättar inte dina referenser, men kan vägleda dig utifrån den information vi sammanställt här.

Kontakta oss via Fråga biblioteket.

Du kan också boka tid med Studieverkstaden. Läs mer här.

Exempel

Visionen om den semantiska webben formulerades ursprungligen av Tim Berners-Lee [1]. En av dess grundtankar är att informationen på webben inte bara ska kunna läsas och förstås av människor utan också av maskiner [2]-[5]. När maskiner kan tala med andra maskiner öppnas nya möjligheter för informationshanteringen. I sin vision [1, s. 3-4] nämner Berners-Lee bland annat hur handeln över nätet har mycket att vinna på den semantiska webben. En förutsättning för att visionen ska bli verklighet är att information på webben kodas entligt vissa överenskommelser [2], [4].

Intervjuer, brev och annat opublicerat material

Hänvisning till så kallad personlig kommunikation (exempelvis samtal, brev och intervjuer) görs utan att löpnummer anges i texten. Sådant material tas heller inte med i referenslistan. Istället sker hänvisningen i stil med följande exempel: "I en personlig intervju hävdar Tim Berners-Lee att...".

Referenslista

Referenslistan placeras sist i dokumentet och ska förteckna allt (publicerat) material som använts i arbetet. Bakgrundsmaterial eller material för fortsatt läsning som inte har hänvisning i den löpande texten tas inte med här.

Exempel på referenser

I vägledningen från Murdoch University Library, IEEE Style finns fler publikationstyper beskrivna.

Böcker

Standardexempel
[#] A. A. Författare/Redaktör, Titel: Undertitel, Upplaga (om ej första), Vol. (om verk med flera volymer). Utgivningsort: Utgivare, År, sidnummer (när det handlar om kapitel i böcker).

Notera: Alla betydelsebärande ord i titeln skrivs med inledande versal. Undertiteln ska bara ha inledande versal.

Bok
[1] K. K. Breitman, M. A. Casanova och W. Truszkowski, Semantic Web: Concepts, technologies and applications. London: Springer, 2007.

Bok i ny upplaga
[1] G. Garner, Careers in Engineering, 3 uppl. New York: McGraw-Hill, 2009.

Bok med redaktör
[1] H. A. ElMaraghy, Red., Changeable and Reconfigurable Manufacturing Systems. London: Springer, 2009.

Om man vill hänvisa till en specifik del av en bok med redaktör (OBS! Se exempel under "Kapitel i bok med redaktör" nedan om det handlar om ett specifikt kapitel med angiven författare):

[1] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, s. 32-33.


Bok med organisation som författare
[1] Microsoft Corporation, MCSE training kit Microsoft SQL Server 2000 database design and implementation. Redmond: Microsoft Press, 2001.

Kapitel i bok

Standardexempel
[#] A. A. Författare, "Titel på kapitel i boken," i Titel: Undertitel, Upplaga (om ej första), Vol. (om verk med flera volymer), Redaktör, Red. Utgivningsort: Utgivare, År, sidnummer.

Notera: Titeln på kapitlet ska bara ha inledande versal.

Kapitel i bok med redaktör
[1] W. Terkaj, T. Tolio och A. Valente, "Focused flexibility in production Systems," i Changeable and Reconfigurable Manufacturing Systems, H. A. ElMaraghy, Red. London: Springer, 2009. s. 47-66.

E-böcker

Samma principer gäller som för tryckta böcker men lägg också till databasens namn sist i referensen.

Standardexempel
[#] A. A. Författare/Redaktör, Titel: Undertitel, Upplaga (om ej första), Vol. (om verk med flera volymer). Utgivningsort: Utgivare; År, sidnummer (vid behov). [Format] Tillgänglig: Databasens namn

E-bok (från e-boksdatabas)
[1] R. Lerdorf, P. MacIntyre och K. Tatroe, Programming PHP, 2 uppl. Sebastopol: O'Reilly, 2006. [E-bok] Tillgänglig: Safari Books Online.

Tidskriftsartiklar

Standardexempel
[#] A. A. Artikelförfattare, "Artikelns titel," Tidskriftens Titel, vol. #, nr #, s. sidnummer, månad år.

Notera: Artikelns titel ska bara ha inledande versal. Alla betydelsebärande ord i tidskriftens titel skrivs med versal.

Tidskriftsartikel
[1] Y. Zhong, B. Shirinzadeha, G. Alicib och J. Smith, "An autowave based methodology for deformable object simulation," Computer-Aided Design, vol. 38, nr 7, s. 740-754, juli 2006.

Tidskriftsartikel, fler än sex författare
[1] L. Yia et al., "P-smart—a virtual system for clothing thermal functional design," Computer-Aided Design, vol. 38, nr 7, s. 740-754, juli 2006.

Artiklar i e-tidskrifter

Samma principer gäller som för tryckta artiklar men lägg också till uppgifter om databasen och datum för hämtning av artikeln.

Standardexempel
[#] A. A. Artikelförfattare, "Artikelns titel," Tidskriftens Titel, vol. #, nr #, s. sidnummer, månad år. [Format] Tillgänglig: Databasens namn, internetadress. [Hämtad: Datum]

Artikel i e-tidskrift
[1] M. Cieslak, "Life cycle costs of pumping stations," World Pumps, vol. 2008, nr 505, s. 30-33, oktober 2008 [Online] Tillgänglig: ScienceDirect, http://www.sciencedirect.com. [Hämtad: 13 mars, 2009].

Webbsidor

Standardexempel
[#] A. A. Författare, "Webbsidans titel," Webbplatsens namn, Publiceringstid för webbsidan. [Format] Tillgänglig: Internetadress. [Hämtad: Datum]

Webbsida av organisation/företag
[1] A. Rydqvist, "Trångboddhet," Boverket, september 2006 [Online] Tillgänglig: http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=210&epslanguage=SV. [Hämtad: 13 mars, 2009].

Sidan uppdaterad 2018-04-24


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information