Search toggle

Vad kännetecknar olika tidskrifter?

Vetenskapliga tidskrifter ( eng. scholarly journals)

Yrkestidskrifter (eng. trade/professional)

Populärtidskrifter (eng. magazines)

Vänder sig till utbildade inom ämnesområdet.Vänder sig till yrkesverksamma.Vänder sig till allmänheten.
Redovisar resultat av forskning.Ger information till verksamma inom en profession.Syftar till att informera och underhålla läsarna.
Sakkunniga (referees) granskar artiklarna innan de publiceras (peer reviewed).Redaktör granskar.Redaktör granskar.
Redaktörerna är oftast väletablerade forskare.Redaktörerna är som regel verksamma inom området.Förlagsredaktörer.
Namngivna författare, oftast forskare knutna till ett forskningsinstitut.Författarna är utövande inom yrkesområdet.Artiklarna skrivs vanligen av tidskriftens egna journalister eller frilansande skribenter.
Ges ut av universitet eller vetenskapliga samman- slutningar/förlag.Utges oftast av professionella sammanslutningar.Vanligtvis utgiven av kommersiella förlag
Ofta illustrerade med tabeller och diagram, sällan bilderKan vara illustreradeOfta illustrerade.
Artiklarna är ofta långa och innehåller fotnoter och referenslistor.Källor är inte alltid angivna, ofta saknas fotnoter och referenslistor.Artiklarna är som regel korta, innehåller sällan fotnoter eller referenslistor.
Specialiserat språk. Språk med vissa fackuttryck men ändå lättförståeligt.Lättförståeligt språk.
Få annonser, om ens några.Annonser som vänder sig till verksamma inom området.Annonser som vänder sig till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2015-10-23

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information